Program Klimakonferansen 2023
onsdag 28. november 

Speaker 1
09:00 Velkommen til dag 2 v/ konferansier Ruth Astrid Sæter

Speaker 2

 

 

 

 

 

 

09:05 Den Grønne Løsningsbanken v/ Stine Nygaard (Klimapartnere Viken)

 

09:15 Grønne Løsninger på 5 minutter

Speaker 3
v/ Øystein Walle (Bærekraft Hallingdal)

 

Speaker 4

 

 

 

 

 

 

v/ Christian Mikkelsen (Ressursbanken)

Speaker 5

v/ Jørgen Lien (Looping)

 

Speaker 7

v/ Runar Helgesen (Fredrikstad kommune)

Speaker 8

v/ Lars Erik Holmen (Soleie)

Speaker 10

v/ Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway)


10:00 Pause


 

10:15 Parallellsesjoner Bolk 1 

Hovedsal: Arealforvaltning - verdisetting av natur og klima

Thygesen: Energi - helhetsbildet

Ruffen: Klimatilpasning - status på klimatilpasningsarbei?det

 

11:15 Parallellsesjoner Bolk 2 

Hovedsal: Arealforvaltning - praksis og verktøy

Thygesen: Energi - løsninger

Ruffen: Klimatilpasning - eksempler på tiltak


12:15 Lunsj i restauranten