Dag 2 - 29. november

 

Grønne løsninger plenum
  Program 09:00-10:00

    Velkommen til dag 2 v/ konferansier Ruth Astrid Sæter

   Grønne løsninger på 5 minutter v/ tre kommuner og tre bedrifter 

 

Pause med enkel servering

 

Parallellsesjoner
  Bolk 1: 10:15-11:00

    Sesjon Energi - Energibehovet og naturkonsekvensene av energiutbygging
    Sesjon Klimatilpasning - Status og fremdrift på klimatilpasningsarbeidet 
    Sesjon Arealforvaltning - Verdisetting av natur og klima

  Bolk 2: 11:15-12:15
    Sesjon Energi - Løsninger og energieffektivisering 
    Sesjon Klimatilpasning - Eksempler på klimatilpasningstiltak 
    Sesjon Arealforvaltning - Praksis og verktøy 

 

Lunsj 12:15 - 13:15

 

Slutt 13:15