Sesjon 3: Arealforvaltning 

I denne sesjonen skal vi se nærmere på naturverdier og pågående arbeid med verdisetting av natur og klima. Hvilke konsekvenser har dette for kommunenes arealforvaltning og aktører som tar i bruk arealene?

 

I bolk 1 vil se mer på overordnede problemstillinger knyttet til verdisetting av natur og klima i arealforvaltningen. Vi skal få høre perspektiver fra myndighetene, forskning og næringslivet. I bolk 2 vil vi få presentert konkrete eksempler og verktøy som kan brukes for kartlegging og bærekraftig forvaltning av natur og klima. Vi får eksempler fra både offentlige og private aktører som enten forvalter eller som bygger ut arealer.

Program:

Bolk 1 - Verdisetting av natur og klima

*Velkommen og intro V/Jon Bjartnes WWF
*Verdisetting av natur og karbonrike områder - hvordan avveie hensyn og kompensere for tap av verdier? v/Ståle Navrud, NMBU
*Hvordan jobber næringslivet med natur og klimahensyn ved arealbruk? v/ Katrine Nordahl Hanssen, Skift
*Panelsamtale med innledere

Bolk 2 – Praksis og verktøy

*Arealregnskap - hvordan kan kommunene bruke det? v/Viken fylkeskommune.
*Arealbasert kalkulator for beregning av klimagassutslipp v/Jostein Frydenlund, Nibio
*Økologisk kompensasjon, samt hensyn til karbonrike arealer, i veiprosjekter v/Håkon Sverke Vindenes, Statens Vegvesen
*Naturnøytralitet – hvordan måle tapt og restaurert natur? Heiko Liebel, Asplan Viak
       

 

Sesjonen vil bli ledet av Jon Bjartnes fra WWF Verdens Naturfond