Dag 1 - 28. november 

 

Registrering fra 09:00

 

Klima & Natur plenum
  Program 10:00-12:00

    Åpning av konferansen v/ konferansier Astrid Arnslett, CICERO 
    Velkommen til Fredrikstad v/ Ordfører Fredrikstad Arne Sekkelsten (H)

    Satse på natur = satse på klima  v/ Dag O. Hessen

    Verdiskapning og hensyn til klima og natur v/ Thina Saltvedt, Nordea 

    Samspillseffekter i lokal klima- og miljøpolitikk v/ KS

    EUs taxonomi og hvordan dette påvirker næringslivet og bedrifter 
    v/ Vegard Einan, Regiondirektør NHO Viken og Oslo  

    Verdt å bevare v/ Pia Ve Dahlen

 

Lunsj og det Grønne Løsningstorget 12:00 - 13:15

 

Verdiskapning i hensyn til klima og natur
  Program 13:15-14:30

   Klimautvalget 2050 v/ Kristin Halvorsen, CICERO 

    Ungdommens stemme v/ Ungdomsorganisasjoner 

    Klimaprisen 2023 v/ Klima Viken, Klimapartnere Viken og KS Viken

  

Pause med enkel servering

 

Lokal studietur til ulike destinasjoner

  Program 15:00-17:00

    Studietur 1: Byvandring i Fredrikstad

    Studietur 2: Øra naturreservat og industri- og havneområde

    Studietur 3: Besøke Hanco sammen med Klimapartnerne Sørlie Næringseiendom og Re:inventar 

 

Middag og prating  

    Middagen serveres på Scandic City Fredrikstad fra kl. 19.00