Sesjon 1: Energi 

Hvilke energibehov har Viken fremover - hvor mye trenger vi og hva skal energien egentlig brukes til? Hva har det å si for naturen i et livsløpsperspektiv? Hvordan løser vi målkonfliktene mellom behovet for energi og ivaretakelse av naturen?

 

I bolk 1 vil vi se på energibehovet og naturkonsekvensene av energiutbygging. I bolk 2 ser vi nærmere på ulike energiformer og utforsker løsninger ved at kommuner og næringsliv deler sine erfaringer.

Program:

Bolk 1 - Helhetsbildet

*Velkommen og intro v/Ruth Astrid L. Sæter
*Energibehov - Hvor mye kraftutbygging trenger vi egentlig? v/ Jon Gustav Kirkerud, NVE
*Naturkonsekvensene ved økende utbygging av energiporduksjon v/ Naturvernforbundet 

Bolk 2 – Løsninger

*Intro av biogass v/Ruth Astrid L. Sæter
*Fordeler og ulemper ved biogass v/Ragnhild Borchgrevink, Adm.dir. VEAS
*Mulighetsstudie: energiressurser i en kommune med kraftunderskudd v/Ronny Langset, GreenLab Nes og Siri Revelsby, Akershus energi
*Fordeler og ulemper ved geotermisk energi, fjernvarme og spillvarme v/Marianne Riddervold Kahrs, Østfold Energi

 

Sesjonen vil bli ledet av Ruth Astrid L. Sæter.