Välkommen till miljömålsdagarna 2022

7-8 september på Clarion Hotell i Sundsvall


Miljömålsdagarna är en årlig konferens med fokus på Sveriges miljömål, en återkommande mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets tema är: ”Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt”.

Konferensen kommer att hållas på Clarion Hotell i Sundsvall 7-8 september. Under två dagar erbjuds bland annat inspirerande föreläsningar, lärande exempel, utflykter och samtal.

Länsstyrelsen Västernorrland är värd för årets upplaga av miljömålsdagarna, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet), i samarbete med Svenskt näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.