Vilken utflykt intresserar dig mest?

Konferensens andra dag inleds med valbara utflykter. Innan du anmäler dig bör du läsa mer om de valbara utflykterna så att du kan anmäla dig till den utflykt som intresserar dig mest. Här nedan presenteras de fem alternativen. Samtliga grupper beräknas vara tillbaka vid hotellet cirka klockan 9.30. Moderatorn öppnar upp konferensen igen på Clarion hotell klockan 10.00.

Nyhamns gamla industriområde – Historiens vingslag och gamla miljöskulder

Foto: Torbjörn Bergkvist

Välkommen till Nyhamns industriområde, en plats där Västernorrlands industrihistoria blir tydlig men också ett av det mest förorenade områdena i länet.  Hör Sundsvalls kommun berätta om området, dess historia och arbetat för att få en sanering till stånd för framtida generationer. 1907 anlades Nyhamns sulfitfabrik i området. 1948 övergick man till kemitekniska produkter och 1984 lades verksamheten ned. Sedan början av 1990-talet har Nyhamns gamla industriområde utretts på grund av föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och sediment. Nu ca 30 år efter den första undersökningen utfördes kan arbetat med att sanera området komma igång. Målet är att marken ska komma till användning igen för yrkesverksamhet, bostäder eller friluftsliv. Välj oömma kläder och skor till denna utflykt!

Buss avgår från hotellets entré klockan 07.45.

Stångån – Fri vandring för ål och havsöring i nedre Ljungans största biflöde

Foto: Jens Löfgren

Nu ska ål, havsöring och flodnejonöga åter kunna vandra fritt i nedre Ljungans största biflöde. På detta utflyktsmål får vi höra kommunens biolog berätta om planerna för att öppna upp och restaurera Stångån. En stor del av vattendragen i Västernorrland är utbyggda för vattenkraftsproduktion. Så är också fallet med Stångån. Nu vill Sundsvalls kommun påbörja återställning av Stångån som lek- och uppväxtmiljö samt skapa fria vandringsvägar för havsvandrande arter.

Buss avgår från hotellets entré klockan 07.45.

Jupiter & Gran – Kombinerar dåtid och nutid i sina trähus

Foto: Jupiter & Gran

Jupiter och Gran tillverkar och förvaltar nya hus i klassisk stil, med tinnar och torn, av hållbara material. Deras grundfilosofi är naturligt och äkta och de säger själva att de bygger levande kvarter i glada samhällen. De jobbar med modiga färgsättningar och samarbetar gärna med lokala hantverkare för att hitta nya kostnadseffektiva sätt att skapa en genuin känsla. Vi besöker företaget i deras verkstad, i Matfors strax utanför Sundsvall, för att samtala om utmaningar och möjligheter med hållbart byggande.

Sagt om Jupiter och Gran: ”Med passion för träbyggande och det tidlöst vackra vågar de utmana etablissemanget genom att visa att det inte är dyrare att bygga tidlöst vackert och långsiktigt hållbart.”

Buss avgår från hotellets entré klockan 07.45.

Sundsvalls stenstad – En stadsvandring genom Sundsvall

Sundsvalls centrum

Foto: Peter Björn Johansson

Sundsvall grundades år 1621 och fyllde nyligen 400 år. 1888 brann stora delar av staden ner och efter branden beslutades att endast stenhus fick byggas i stadens centrum, därför kallas Sundsvalls stadskärna också för Stenstan. Bland de valbara utflykterna finns en guidad stadsvandring i centrala Sundsvall, där du får höra mer om stadens historia, nutid och framtid.

Samling i hotellets foajé klockan 7.50, för gemensam promenad till ”Vängåvan” där guidningen börjar klockan 8.15.

Carbon Ruins – en utforskande tur genom utmaningar, visioner och poesi

Foto: www.climaginaries.org
 

Hur kan språket hjälpa oss att hitta drivkrafter och framtidsvisioner att längta till? En fristående fortsättning på Carbon Ruins-utställningen där vi med poesins hjälp utforskar hur konstnärliga processer kan hjälpa oss att formulera utmaningar och visioner och sluta gapet mellan insikt och handling. Carbon Ruins är en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten om att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen. Som alternativ till att åka iväg på en utflykt utanför konferenslokalen finns möjlighet att delta i denna workshop på Clarion hotell, som hålls av författaren Mats Söderlund.