7 september, dag 1

08.30 - 09.00

Registrering och fika

09.00 - 09.30

Välkomna till Miljömålsdagarna 2022!
Berit Högman, landshövding Västernorrland
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun

09.30 - 09.55

 

Hur skapas omställning?
Per Olsson, Stockholm Resilience Center

Vi tror ofta att en stor omställning kräver stora beslut och en tydlig ledning men historien visar att det inte stämmer. Omställning sker nerifrån och upp, genom små initiativ ledda av de som sitter på kunskapen.

10.00 - 10.20

 

Hållbar grön omställning ur ett regionalt perspektiv
Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland

Hur har omställningen sett ut i Västernorrlands län?

10.30 - 11.00 Fika och mingel

11.00 - 12.00

 

Parallella sessioner, tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ.

 • God samverkan: fall, exempel, diskussion
  Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
  Erik Hedenström, Mittuniversitetet Sundsvall

  Jenny Svärd pratar om hur vi skapar effektiv samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Erik Hedenström ger ett lokalt exempel på fungerande samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet. Avrundas med gruppdiskussion kring roller och arbetssätt.
   

 • Moderna miljövillkor för vattenkraft
  Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten

  Hur görs avvägningar mellan vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden och ett ökat behov av fossilfri energi? Hör Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten i Bottenhavet, berätta om hur miljökvalitetsnormer är verktyget för avvägningar mellan dessa båda viktiga samhällsintressen. 
   

 • Guidad visning: Carbon Ruins
  Mats Söderlund, författare

  Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen. 

12.00 - 13.00
 
Lunch

13.00 - 14.00

 

Parallella sessioner, tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ.

 • Smart miljökommunikation: fall, exempel, diskussion
  Christina Grandien, Mittuniversitetet Sundsvall
  Christina Gravert, Köpenhamns universitet

  Christina Grandien föreläser om vad det är som gör miljökommunikation effektiv, vilka fallgropar som finns samt om hur vi konkret kan använda oss av den forskning som finns på området. Christina Gravert berättar om hur människor fattar beslut och hur vi kan motiveras eller "nudgas" att göra rätt. (Inspelad föreläsning på engelska). Avrundas med gruppdiskussion kring hur kan vi använda oss av smart miljökommunikation.
   
 • Miljöbalken och miljöprövningsutredningen
  Torunn Hofset, Utredningssekreterare, Regeringskansliet 

  Fokus på Miljöbalken och de förändringar som kan komma till stånd i samband med miljöprövningsutredningen.
   

 • Guidad visning: Carbon Ruins
  Mats Söderlund, författare

  Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.

   

14.05 - 14.35

 

Miljömålssvepet: Nytt inom miljömålssverige!
Sabina Vinnmyr, redaktör för Miljömålsnytt, Naturvårdsverket

Blandade nyheter och inslag från miljömålssverige.

14.35 - 15.15

 

Paneldialog: Hur säkerställer vi kompetensförsörjning?
Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet
Gunnel Åhlund Näslund, Sundsvalls kommun
Amanda Hansson, Youth 2030
Viktoria Flygare, Re:Newcell
Ulrika Wallén, Svenskt näringsliv

Hur ska vi täcka det förändrade kompetensbehovet som kommer med en omställning? Behöver vi förändra utbildningar och kompetensutveckling? Hur lockar vi folk till framtidens sektorer? Vad gör vi med ”gamla” kompetenser som inte behövs längre i det nya samhället?

15.15 - 16.00
 

Fika och utställning
Exempel från Västernorrland att lära och inspireras av

16.00 - 16.20

Hur stärker vi ungas möjligheter att delta och påverka?
Amanda Hansson och Oliwer Karlsson, Youth Up North, Youth 2030 Movement

Ungas engagemang och intresse ökar i samhällsfrågorna, samtidigt som många känner att det finns få möjligheter att påverka utvecklingen. Här ges konkreta tips på hur vi skapar goda förutsättningar för unga att delta i och skapa omställningen som de efterfrågar.

16.20 - 16.30

Avslutning: Summering av dagen
Stina Haglund, moderator

19.00 - 21.30 Middag
   
   

8 september, dag 2

08.00 - 09.30

Utflykter, fem alternativ att välja mellan:

 • Sundsvalls stenstad – En stadsvandring genom Sundsvall
 • Jupiter & Gran – Kombinerar dåtid och nutid i sina trähus
 • Nyhamns gamla industriområde – Historiens vingslag och gamla miljöskulder
 • Stångån – Fri vandring för ål och havsöring i nedre Ljungans största biflöde
 • Carbon Ruins – en utforskande tur genom utmaningar, visioner och poesi
09.30 - 10.00 Förmiddagsfika
10.00 - 10.10 Välkomna
Stina Haglund, moderator.

10.10 - 10.30

Hur möjliggör vi en hållbar elektrifiering av samhället?
Gustav Ebenå, Chef på Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik direkt, Energimyndigheten
Stefan Nyström, Avdelningschef för Klimatavdelningen, Naturvårdsverket

Sveriges elektrifieringsstrategi. Hur ser läget ut? Var står vi nu och vad behöver vi för att nå ett hållbart samhälle utifrån elektrifieringsperspektivet.

10.30 - 10.45

Presentation av paneldeltagare
Gustav Ebenå, Avdelningschef Energimyndigheten
Marie Knutsen-Öy, Elförsörjning på Svenskt näringsliv
Göran Sörell, VD Sundsvalls Elnät
Stefan Nyström, Avdelningschef Naturvårdsverket

Kommentatorer:
Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen
Hans-Erik Nilsson, dekan för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Mittuniversitetet

11.00 - 12.00

Paneldialog: Hur blir vi möjliggörare?
Pandeldeltagare, se ovan

Att genomföra en hållbar elektrifiering av samhället kräver samverkan mellan många olika aktörer. Vi bjuder in till ett samtal mellan några av dem för att bättre förstå varandras mål, utgångspunkter och perspektiv. Hur löser vi målkonflikter, tar vara på synergier och blir varandras möjliggörare?

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.15

Uppsamling

13.15 - 13.45

Varför gör vi som vi alltid har gjort?
Ida Hult, Ärvda svar

Gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar som håller oss fast – när allt vi vill är att röra oss. Vad kan vi göra för att tänja tanken och väcka lusten att utmana business as usual? Ida Hult visar hur vi kan få syn på de ärvda svaren och utforska hur vi låter den önskade framtiden styra våra steg istället.

13.45 - 14.00

Avslutning
Berit Högman, landshövding Västernorrland 
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Stina Haglund, moderator

14.00 - 14.30 Fika
   
   
Med reservation för eventuella programändringar.