Parallella sessioner

 

Förmiddag 7 september

Tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ.

 

Alternativ 1

God samverkan: fall, exempel, diskussion

Fall: Hur skapar vi effektiv samverkan mellan offentligt och näringsliv?

Jenny Svärd pratar om hur vi skapar effektiv samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

Exempel: Förorenade fiberbankar

Erik Hedenström ger ett lokalt exempel på samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet. Förorenade fiberbankar utanför papper-och massafabrikerna längs kusten i Västernorrland har länge varit ett stort miljöproblem. Men innehållet i en fiberbank, som till exempel metaller, polysackarider och lignin, kan genom förädling ge industriellt värdefulla produkter. Det innebär att saneringskostnaderna i framtiden, i viss mån, kan täckas av företagen själva.

Gruppdiskussion: Förnyade roller och arbetssätt

Vad är våra roller i det offentliga? Ska vi skapa stabilitet, driva innovation eller vara möjliggörare? Eller alltihop? Hur kan vi arbeta på andra sätt och med andra modeller än vi gör idag?

 

Aternativ 2

Moderna miljövillkor för vattenkraft

Joakim Kruse, Vattenmyndigheten

Hur görs avvägningar mellan vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden och ett ökat behov av fossilfri energi? Hör Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten i Bottenhavet, berätta om hur miljökvalitetsnormer är verktyget för avvägningar mellan dessa båda viktiga samhällsintressen.

 

Alternativ 3

Guidad visning: Carbon Ruins

Mats Söderlund, författare

Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.

 

Eftermiddag 7 september

Tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ.

 

Alternativ 1

Smart miljökommunikation: fall, exempel, diskussion

Fall: Hur kommunicerar vi smartare?

Christina Grandien, Mittuniversitetet Sundsvall

För att skapa hållbar omställning behöver vi använda oss av smart miljökommunikation. Vad är det som gör kommunikation effektiv och vilka fallgropar finns det? Hur kan vi använda oss konkret av den forskning som finns på området?

Exempel: Nudging for Nature (inspelad på engelska)

Christina Gravert, Köpenhamns universitet

Christina Gravert berättar om hur människor fattar beslut och hur vi kan motiveras eller "nudgas" att göra rätt. Här ges exempel på framgångsrik nudging som har skapat ett bättre miljömässigt beteende. / How do people make decisions and how can they be motivated or nudged to "do the right thing." Christina gives us examples of successful nudges that have created better environmental behavior.

Gruppdiskussion: Hur kan vi använda oss av smart miljökommunikation?

Hur använder vi oss av kommunikation för att skapa drivkraft i miljömålsarbetet? När är kommunikation ett bra verktyg och när fungerar det inte? Och hur kommunicerar vi smartare?

 

Alternativ 2

Miljöbalken och miljöprövningsutredningen

Fokus på Miljöbalken och de förändringar som kan komma till stånd i samband med miljöprövningsutredningen.

 

Alternativ 3

Guidad visning: Carbon Ruins

Mats Söderlund, författare

Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.