Kontakt

Vid frågor om konferensens program

Sabina Vinnmyr
Naturvårdsverket
E-post: Sabina.vinnmyr@Naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 13 65

Vid frågor om utflykter, parallella sessioner med mera

Rebecka Bjurhall
Länsstyrelsen Västernorrland
E-post: rebecka.bjurhall@lansstyrelsen.se

Vid allergier, tillgänglighetsanpassning och övriga upplysningar

E-post: konferens.2022.vasternorrland@lansstyrelsen.se