Digital konferanse om fleksibel opplæring

17. september 2020

Klikk på fanen «Video, podkast og presentasjoner» for å se opptak fra konferansen, lytte til podkastintervjuer med bidragsytere og se på PowerPoint-presentasjonene til foredragsholderne.

 

Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Kompetanse Norge inviterer til gratis konferanse om fleksibel opplæring for alle som gir undervisning og veiledning til voksne – også ledere av utdanningsinstitusjoner vil finne relevante temaer på årets konferanse.

På årets konferanse kan du delta på plenumsinnlegg, workshoper og parallellsesjoner om livslang læring, digital relasjonsbygging, lydopptak og podkast som vurderingsform, casebasert læring for arbeidslivsrelevans, den nye lærer- og studentrollen, engasjerende kursdesign, utvikling av personalet, bruk av video i opplæring, digital og integrert karriereveiledning og andre spennende temaer.