Om oss

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.


Kompetanse Norge sørger for:

 

Seksjon for fleksibel opplæring


Seksjon for fleksibel læring er en pådriver for å fleksibilisere opplæringen for voksne i alle sektorer for å oppnå målet om livslang læring i befolkningen. Fleksibel opplæring setter den lærende i sentrum ved å tilby et pedagogisk opplegg med flere alternativer for hvordan læringsaktivitetene kan gjennomføres. Det betyr at den som lærer gis valgmuligheter når det gjelder tid, sted, omfang, progresjon, vurdering, formalisering, samhandling og innhold. På den måten blir læringen tilpasset opplæringsbehov, livssituasjon, arbeidssituasjon og individuelle læringsmål.

Ønsker du mer informasjon om fleksibel opplæring, kan du besøke vår temaside: https://www.kompetansenorge.no/fleksibel-opplaring/

 

Prosjektgruppe


Kontaktinformasjon til prosjektgruppa for konferansen:
Helene Aarem, helene.aarem@kompetansenorge.no
Ingrid Radtke, ingrid.radtke@kompetansenorge.no
Katrine Utgård, katrine.utgard@kompetansenorge.no 

 

 

Referansegruppe


Referansegruppe for konferansen: