Om konferansen


Kompetanse Norge arrangerer årlig en konferanse om fleksibel opplæring. I 2020 avholdes konferansen som webinar 17. september. 

I et samfunns- og arbeidsliv som stadig er i endring, har hele den voksne befolkningen i Norge behov for å lære hele livet og kontinuerlig kompetanseheving. For at opplæringen skal være tilpasset og tilgjengelig for den enkelte, er det essensielt at det legges opp til fleksibel opplæring. 

Målgruppen for konferansen er bred og omfatter undervisere, veiledere og ledere i all type opplæring for voksne. Deltakere fra voksenopplæring, universiteter, høyskoler, fagskoler, nettskoler, karrieresentre og annen opplæring/veiledning for voksne er hjertelig velkomne. Konferansen er også relevant for kurs- og opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Etater og direktorater kan også lære mye for videre systemarbeid med fleksibilisering av opplæring. 

Årets webinar vil bestå av plenumsinnlegg, workshoper og parallellsesjoner. Temaene er varierte, og noen av høydepunktene er: