Video, podkast og presentasjoner

Vi har sortert opptakene, podkaster og presentasjoner i samme rekkefølge som det opprinnelige programmet.

09.00–09.50

Velkommen. Hva er fleksibel opplæring? (pdf) v/Karoline Tellum-Djarraya, Kompetanse Norge

Pedagogisk halvtime. Dyktige undervisere, veiledere og ledere presenterer sine beste tips.

 

10.00–10.20

Digital relasjonsbygging. Hvordan aktivisere og engasjere deltakere digitalt? (pdf)
v/Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen, NTNU

10.30–11.30

Paralleller 1:

1. Fagsamtale: Fleksibel opplæring og veiledning hos oss – gode eksempler fra Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørknes høyskole, Helsfyr voksenopplæring og Trøndelag nettskole. Fagsamtalen ledes av Kari Olstad i Fleksibel utdanning Norge med bidrag i panelet fra Svend Andreas Horgen, Maria Gulseth Roaas, Torunn Thomassen og Torkil Valla.

2. Fagsamtale: Digital etikk i praksis – gode eksempler på etiske dilemmaer i opplæring fra NORDE, UiO, Larvik læringssenter og Noroff. Fagsamtalen ble ledet av Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge med bidrag i panelet fra Leonora Bergsjø, Diana Saplacan, Rune Aares og Ida Serneberg.

3. Workshop: Læringsbasert spilling med samspilling av GeoGuessr (pdf),
Keep Talking and Nobody Explodes og Old Man’s Journey i ulike digitale grupperom v/Halvor Østerman Thengs, Odin Nøsen og Aleksander Husøy.

4. Workshop: Lydopptak og podkast som vurderingsform (pdf) v/Christian Lomsdalen

12.00–12.40

Kompetanser for det 21. århundret og omstillingskompetanse (pdf) v/Sten Ludvigsen, UiO – og Den nye lærerrollen og den nye studentrollen (pdf) v/Arne Krokan, NTNU

12.50–13.20

Paralleller 2:

1. Hvordan kan din institusjon lykkes med å fleksibilisere utdanningstilbudene? (pdf) Erfaringer fra USN v/Svend Andreas Horgen 

 

2. Engasjerende kursdesign (pdf) v/Karense Foslien, NoTe

3. Casebasert læring. Hvordan kan du gjøre opplæringen mer arbeidslivsrelevant? (pdf) v/Trond Kyrre Simensen, Politihøgskolen

 

4. Eksempler på fleksibel opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter eller svake språkkunnskaper (pdf) v/Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten, Indre Østfold voksenopplæring

13.30–14.00

Paralleller 3:

1. Slik kan du gi fleksibel språkopplæring! Fleksibilitet i tid, sted, progresjon, vurdering, samhandling og innhold med erfaringer i praksis fra høyere utdanning v/Katrine Utgård, Kompetanse Norge  

2. Live-podkast: Bruk av lyd og video i opplæring (pdf) v/Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense

3. Hvordan kommer du i gang med åpne nettkurs? v/Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken, NTNU

14.10–15.00

Online and integrated careering: Implications for lifelong learning (pdf)
v/Tristram Hooley, Høgskolen i Innlandet

Avslutningsplenum: Hvor langt har vi kommet med fleksibel opplæring og hva er neste skritt? v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge