Digital konferanse om fleksibel opplæring

21. september 2021

 

 

Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Kompetanse Norge inviterer til gratis konferanse om fleksibel opplæring for alle som gir undervisning og veiledning til voksne – også ledere av utdanningsinstitusjoner og ansvarlige for opplæring i arbeidslivet er målgrupper for konferansen.

Programmet for 2021 er enda ikke satt. Konferansen skal være en arena for deling av god praksis, metoder og kunnskap. Derfor ønsker vi bidrag fra dere i praksisfeltet. Alle bidrag må på en eller annen måte omhandle hovedtemaet fleksibel opplæring. Vi ønsker at undervisere, veiledere, ledere og andre som jobber med opplæring for voksne sender inn bidrag under fanen «Send inn bidrag».