Om konferansen

I et samfunns- og arbeidsliv som stadig er i endring, har hele den voksne befolkningen i Norge behov for å lære hele livet og kontinuerlig kompetanseheving. For at opplæringen skal være tilpasset og tilgjengelig for den enkelte, er det essensielt at det legges opp til fleksibel opplæring.

Kompetanse Norge, som nå har blitt en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, har årlig arrangert en konferanse for fleksibel opplæring. I 2020 var konferansen for første gang heldigital, og 550 unike brukere fikk med seg plenumsforedrag, workshoper, panelsamtaler og paralleller. I 2021 avholdes konferansen 21. september, nok en gang i digitalt format pga. Covid-19. Vi har store planer om å kunne tilby en hybrid – og fleksibel – konferanse i framtida.

Målgruppen for konferansen er bred og omfatter undervisere, veiledere og ledere i all type opplæring for voksne. Deltakere fra voksenopplæring, universiteter, høyskoler, fagskoler, nettskoler, karrieresentre, kompetansepluss og annen opplæring/veiledning for voksne er hjertelig velkomne. Konferansen er også relevant for kurs- og opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Etater og direktorater kan også lære mye for videre systemarbeid med fleksibilisering av opplæring.

Årets digitale konferanse vil bestå av plenumsforedrag, TeachMeet, fagsamtaler og parallellsesjoner.