Om oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.

Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

 

Seksjon for fleksibel opplæring

Seksjon for fleksibel læring er en pådriver for å fleksibilisere opplæringen for voksne i alle sektorer for å oppnå målet om livslang læring i befolkningen. Fleksibel opplæring setter den lærende i sentrum ved å tilby et pedagogisk opplegg med flere alternativer for hvordan læringsaktivitetene kan gjennomføres. Det betyr at den som lærer gis valgmuligheter når det gjelder tid, sted, omfang, progresjon, vurdering, formalisering, samhandling og innhold. På den måten blir læringen tilpasset opplæringsbehov, livssituasjon, arbeidssituasjon og individuelle læringsmål.

Ønsker du mer informasjon om fleksibel opplæring, kan du besøke vår temaside: https://www.kompetansenorge.no/fleksibel-opplaring/

 

Prosjektgruppe

Kontaktinformasjon til prosjektgruppa for konferansen:
Helene Aarem – prosjektleder, helene.aarem@hkdir.no
Eline Wigdel, eline.wigdel@hkdir.no
Katrine Utgård, katrine.utgard@hkdir.no 

 

Referansegruppe

Referansegruppe for konferansen: