Program

Konferansen for fleksibel opplæring er den 21. september fra kl. 09 til kl. 15. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet. 

09.00 – 09.45

PLENUM 

Velkommen og praktisk informasjon ved konferansier Helene Aarem fra HK-dir  

Hva er fleksibel opplæring og utdanning? ved direktør for HK-dir Sveinung Skule 

TeachMeet – deling av gode metoder og ressurser for fleksibel opplæring 
på bare 4 minutter

09.45 – 10.00 Pause og mingling i Wonder

10.00 – 10.45

PLENUM 

Livslang læring, Statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet 

Panelsamtale om fleksibel opplæring med Statsråd Henrik Asheim fra KD, Sabine Wollscheid fra NIFU og Arne Krokan fra NTNU. Panelet ledes av Karoline Tellum-Djarraya fra HK-dir.

Hva er fleksibel opplæring, og passer det for alle? I panelet vil en forsker, en underviser og statsråd for forskning og høyere utdanning dele sine tanker om fleksibilisering av opplæring. De vil snakke om hvordan fleksibel opplæring gis nasjonalt og internasjonalt, og om rammene i utdanningssystemet. Viktige spørsmål er om flere valgmuligheter i opplæringen er mer egnet for enkelte målgrupper, og om lærerens og underviserens rolle er i endring. Panelet vil diskutere hindre for fleksible opplæringsløsninger, og fordeler og gevinster ved fleksibilisering. 

 
10.45 – 11.00 Pause og mingling i Wonder
11.00 – 11.30

PARALLELLER 

 1. Hybridundervisning – passer det for alle? Panelsamtale om hybride opplæringsformer i ulike opplærings- og utdanningstyper med Peer Andersen fra USN, Jarle Breivik fra UiO og Odd Bjerga fra Lingu. Panelet ledes av Katrine Utgård fra HK-dir.

  Peer Andersen fra USN, Jarle Breivik fra UiO og Odd Bjerga fra Lingu har alle mange års erfaring med ulike former for hybridundervisning. Bli med på panelsamtalen Katrine Utgård fra HK-dir skal ha med dem for å snakke om fordeler og ulemper ved hybridundervisning og hvordan man kan bruke denne typen undervisning for å støtte opp om et godt læringsmiljø. 

   
 2. Livslang læring i praksis. Pedagogikk og samskaping - en modell som virker, Line Kristiansen og Mette Villand fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. Sofie Axelsen Osland fra Hk-dir leder sesjonen.
   

  Senter for livslang læring ved INN har i en årrekke utviklet skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud til arbeidslivet. Deres utgangspunkt er pedagogisk tenkning og læring i fokus, sammen med en grundig og tett samskapingsmodell med arbeidsgiverne som skal tilby sine ansatte kompetanseheving. I dette innlegget forteller de hvordan de gjør dette i praksis og hva som er suksesskriteriene for å lykkes.
   


 3. Inkludering gjennom fleksible læringsformer og nettbasert opplæring ved Janet Nordqvist og Åse Råstam fra Komvux (kommunal voksenopplæring) i Malmø. NVL Norge ved Anne Solsvik leder sesjonen.

  Under ett antal år har efterfrågan på distansundervisning ökat inom vuxenutbildningen och idag har Komvux Malmö en distansundervisning inom grundläggande svenska som andraspråk med ca 700 kursdeltagare per år. Våra resultat visar att många elever fullföljer sin utbildning och många når godkända betyg. Vi berättar om de framgångar vi ser och vilka fortsatta utmaningar vi har för att möta elevers behov av flexibilitet i studierna. Läraren Åse Råstam kommer visa exempel på hur en asynkron undervisning läggs upp för eleverna och hur tekniken möjliggör elevers interaktion i undervisningen. 
   

   

   

11.30 – 12.00 Lunsj og mingling i Wonder 
12.00 – 12.30

PARALLELLER 

 1. Livestreamet praksisopplæring via GoPro-kamera og 4G-nettet. Kan ny opplæringsmetodikk i skogbruket overføres til andre bransjer? Mikael Fønhus og Ole Bertil Reistad fra Skogkurs viser fleksibel praksisopplæring for lærlinger og voksne. Sofie Axelsen Osland fra Hk-dir leder sesjonen.

  Som de første i verden har Skogkurs tatt i bruk livestreamet praksisopplæring for skogsmaskinoperatører. Det gjør vi via GoPro-kamera og 4G-nettet. Dette revolusjonerer metodeinstruksjonen, og gir mulighet for oftere, billigere og mer faglig aktuell coaching. På konferansen vil vi vise dette i praksis. I det digitale konferanserommet kobler vi oss opp til en skogsmaskin og følger en sekvens med metodeinstruksjon. Spørsmålet vi stiller til slutt, er: - Kan ny opplæringsmetodikk i skogbruket overføres til andre bransjer?

   

   
 2. Ulike kurstyper for fleksibilitet - fri progresjon eller fast struktur? Hva ønsker studentene og hvordan kan                 vi levere? ved Sigurd Kvammen fra Akademiet. Golara Heydari fra Lingu leder sesjonen.

  Hvordan skaper vi et best mulig tilbud til voksne som ønsker å ta studiekompetanse eller fagbrev? Fleksibel oppstart, fri progresjon og fri struktur gir en fleksibilitet som tradisjonelle klasseromskurs ikke kan tilby. Samtidig ser vi at Covid-19-pandemien har påvirket etterspørselen av klasseromskurs med fast progresjon, men som følges digitalt. Dagens student ønsker ofte en kombinasjon av fast struktur i fysisk klasserom, tilgang til digitalt klasserom og samtidig fri struktur i tradisjonelle nettstudier. Hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for dette?
   

   
 3. Er det mulig å tilby fleksibel vurdering - både underveis- og sluttvurdering? Alternative vurderingsformer i universitets- og høyskolesektoren og fagskoler ved Arild Raaheim fra UiB. Kari Olstad fra FuN leder sesjonen.  

  Utgangspunktet for denne presentasjonen er følgende spørsmål: Er det mulig å tilby fleksibel vurdering – både underveis – og som sluttvurdering? Svaret er et klart JA. Ja visst er det mulig! Det er mange naturlige oppfølgingsspørsmål: Hvordan? Hvilke(t) alternativ(er) finnes? Mange ønsker konkrete svar her, men før vi kommer dit foreslår Raaheim at vi stopper opp og reflekterer over hvorfor vi ikke – i større grad enn det som faktisk er tilfelle – allerede er der. Hva er det med vår tenkning og forståelse av vurdering som gjør at vi ikke er kommet lenger enn det vi faktisk er? Handler det egentlig om mangel på kjennskap til alternativer eller for eksempel mangel på ressurser – eller handler det om helt andre ting?
   

12.30 – 12.45 Pause og mingling i Wonder 
12.45 – 13.15

PARALLELLER

 1. En modell for fleksibel læring i arbeidslivet og i lærende organisasjoner ved Eline Wigdel fra HK-dir. 
  Golara Heydari fra Lingu leder sesjonen

  Ofte gjennomføres opplæring i arbeidslivet som tradisjonelle «klasseromskurs» på nett eller i et møterom, men kan dette gjøres mer fleksibelt? Med utgangspunkt i definisjonen for fleksibel opplæring designet vi et kursopplegg med mest mulig fleksibilitet på alle dimensjonene: tid, sted, progresjon, vurdering, innhold, omfang, samhandling og formalisering. Kan opplæring bli for fleksibel? I denne sesjonen får du vite mer om kursdesign og gjennomføring, og vi reflekterer rundt hva som fungerte godt og hva som kan gjøres annerledes.

 2. Slik legger du opp til fleksibel hybridundervisning. Hva er suksesskriteriene for god undervisningskvalitet, og hva er underviserens rolle? ved Peer Andersen og Siv Svendsen fra USN. Nina Tvenge fra NTNU leder sesjonen.

  Når vi underviser campusstudenter og nettstudenter samtidig kalles det i Norge gjerne for hybridundervisning. Ved USN har man i lærerutdanningen jobbet med denne formen for undervisning siden 2009. Gjennom disse årene har de skaffet seg mye erfaring med hybridundervisning og hvordan den bør organiseres for at både nettstudenter og campusstudenter skal få et størst mulig utbytte. De har prøvd ut mange ideer og undervisningsformer, og har etter hvert funnet en modell som de mener fungerer bra, både for campus- og nettstudenter. I denne sesjonen vil Andersen og Svendsen presentere modellen sin og de erfaringene de har gjort seg.

   
 3. Erfaringer med relasjonsbygging gjennom digital veiledning ved Ann-Katrine Johnsen og Magdalena Fosshaug fra HK-dir. Hilde Sundfær fra Lovisenberg diakonale høgskole leder sesjonen.

  Hva er erfaringene med relasjonsbygging i en digital karriereveiledningstjeneste der hele Norges befolkning er målgruppe? Siden lanseringen av Karriereveiledning.no i september 2020, har både møtene mellom veileder og veisøker og samarbeidet mellom veilederne skjedd på digitale plattformer. Tilbakemeldinger fra brukerne av tjenesten, og en undersøkelse av læringsmiljøet blant veilederne, viser begge at Karriereveiledning.no har lykkes i å skape gode relasjoner der læring og fornøyde brukere av tjenesten er viktige mål. I denne sesjonen vil du få høre om hvordan man kan bygge relasjoner i et digitalt format.  

   
13.15 – 13.30 Pause og mingling i Wonder 
13.30–14.00

PLENUM 

Personvern – hva er mitt ansvar? Panelsamtale med Christian Sørbye Larsen fra KS, Karoline Hultman Tømte fra NorSIS og Ida Dahl fra BI/Neddy. Panelet ledes av Anders Fremming Anderssen fra HK-dir 


Personvern er noe alle må forholde seg til, om det er som privatperson eller som profesjonell. Ledere, undervisere og veiledere har et ekstra ansvar når det gjelder personvernet til de menneskene de gir utdanning til, og det er til tider vanskelig å vite hva man har ansvaret for. Vi har derfor invitert et panel som har mye kunnskap om og erfaring med hvordan man håndterer dette i utdanningshverdagen, og som skal diskutere hva personvern egentlig handler om, og hvordan vi kan ivareta informasjonssikkerhet og personvern i opplæring og utdanning.

14.00 – 14.15 Pause og mingling i Wonder 
14.15 – 15.00

PLENUM 

TeachMeet – deling av gode metoder og ressurser for fleksibel opplæring på bare 4 minutter  

Oppsummering av dagen, livslang læring og fleksibel læring i et fremtidsperspektiv ved Karoline Tellum-Djarraya fra HK-dir.