Parkkongress Göteborg | 30 Aug – 1 Sep 2023
Under 2023 firar Göteborg 400 år som stad. Samtidigt är Göteborg mitt uppe i den
största stadsomvandlingen på mycket länge. De offentliga rummen står i centrum och
spelar en avgörande roll i hanteringen av våra stora samhällsutmaningar. Välkommen
att möta varandra, ta del av aktuell forskning och inspireras av exempel från olika
städer runtom i Norden.

Onsdag 30 augusti
≥ Guidning genom Trädgårdsföreningen och Kungsparken med efterföljande
mingelmiddag i Trädgårdsföreningens Lagerhus

Torsdag 31 augusti
≥ Klimatanpassning av våra städer och livsmiljöer – det offentliga rummet som resurs
≥ Stadens ekosystemtjänster och biologiska mångfald – nedslag i aktuell forskning
≥ Gatornas roll i en grönare stad – aktuell forskning och konkreta exempel
≥ Hur planerar och planterar vi för grönare städer i ett förändrat klimat?
≥ Köpenhamn rustar – från asfaltöken till grön oas
≥ Hållbara smarta parker – öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden
≥ Att flytta träd – en berättelse om att bevara träds många värden när staden byggs om
≥ Landet runt – inspirerande utblickar från norr till söder
≥ Packhuskajen – upprustning och klimatanpassning 
≥ Årsmöte för FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
≥ Middag med underhållning och utdelning av Dalecarlicapriset och FSS Student- och Kommunpris

Fredag 1 september
≥ Studiebesök runtom i Göteborg – aktuella projekt och testbäddar
≥ Gemensam avslutningslunch i Frihamnen med guidning av Jubileumsparken
≥ Möjlighet att efter lunch ta del av bland annat Göteborgs jubileumsfinal och Frihamnsdagarna 2023


Anmälda utställare