Program


Onsdag 30 augusti

17.30 - 21.00 ca 
Guidning genom Trädgårdsföreningen och Kungsparken med efterföljande mingelmiddag i Trädgårdsföreningens Lagerhus. Samling vid Lagerhuset kl. 17.30. (Närmaste ingång är från Slussgatan.) 


Torsdag 31 augusti
Kajskjul 8, Packhusplatsen 11

Moderator: Catrin Offerman, Humanekolog, vetenskapsjournalist och expert på omvärldsbevakning med fokus på miljö- och hållbarhet.


08.30   
Registrering öppnar


09.00   
Välkomstanförande


09.15 
Grönskans betydelse för stadsklimatet, vad säger forskningen?
Sofia Thorsson, Göteborgs Universitet


10.00   
Hållbara smarta parker
Anders Kristoffersson, Sveriges lantbruksuniversitet


10.45 - 11.15   
Kaffepaus i utställningen


11.15  
Smarta gator & Framtidsgatan
Alexander Ståhle, Spacescape


12.00
Packhuskajens högvattenskydd
Johan Blomqvist, Göteborgs Stad


12.15 - 13.15   
Mingellunch i utställning   


13.15 
Köpenhamn rustar, från asfaltöken till grön oas
Camilla van Deurs, Köpenhamns Stad


14.15 
Flytta träd, ett sätt att bevara biologisk mångfald, kulturvärden och ekosystemtjänster när staden utvecklas
Örjan Ståhl, VIÖS AB och Mira Andersson Ovuka, Trafikverket


14.45 - 15.15   
Kaffepaus i utställningen


15.15 
Boksamtal: Prototypa! Om att bygga platser tillsammans.
Caroline Dahl, Titti Olsson, SLU Tankesmedjan Movium. Cecilia Helsing, Göteborg & Co.


16.00  
Presentationer av pristagare och samt nästa års värdkommun


16.45
Årsmöte Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare


19.30 
Konferensmiddag på Kajskjul 8, med utdelning av Dalecarlicapriset och FSS Student- och Kommunpris. 
Mingel startar 19.30. Valfri klädsel.


Fredag 1 september

09.00-12.00  
Studiebesök (med buss) runtom i Göteborg – aktuella projekt och testbäddar. Guidning av Jubileumsparken.
Samling kl. 8.45-9.00 Utanför Scandic Europa, Nils Ericssongatan 21. 


12.00   
Gemensam avslutningslunch i Frihamnen.
Möjlighet att efter lunch ta del av bland annat Göteborgs jubileumsfinal och Frihamnsdagarna 2023.