Program

Onsdag 30 augusti
≥ Guidning genom Trädgårdsföreningen och Kungsparken med efterföljande mingelmiddag i Trädgårdsföreningens Lagerhus

Torsdag 31 augusti
≥ Klimatanpassning av våra städer och livsmiljöer – det offentliga rummet som resurs
≥ Stadens ekosystemtjänster och biologiska mångfald – nedslag i aktuell forskning
≥ Gatornas roll i en grönare stad – aktuell forskning och konkreta exempel
≥ Hur planerar och planterar vi för grönare städer i ett förändrat klimat?
≥ Köpenhamn rustar – från asfaltöken till grön oas
≥ Hållbara smarta parker – öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden
≥ Att flytta träd – en berättelse om att bevara träds många värden när staden byggs om
≥ Landet runt – inspirerande utblickar från norr till söder
≥ Årsmöte för FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
≥ Middag med underhållning och utdelning av Dalecarlicapriset och FSS Student- och Kommunpris

Fredag 1 september
≥ Studiebesök runtom i Göteborg – aktuella projekt och testbäddar
≥ Gemensam avslutningslunch i Frihamnen med guidning av Jubileumsparken
≥ Möjlighet att efter lunch ta del av bland annat Göteborgs jubileumsfinal och Frihamnsdagarna 2023


Senaste uppdatering: 2023-03-28