Praktisk information

Datum och hålltider
Onsdag 30 augusti, 17.30-21 ca
≥ Guidning genom Trädgårdsföreningen och Kungsparken med efterföljande mingelmiddag i Trädgårdsföreningens Lagerhus. Mer information kommer. 

Torsdag 31 augusti, kl. 09.00-17.00
Programmet den 31 augusti hålls på Kajskjul 8, Packhusplatsen 11, 411 13 Göteborg.

≥ Föreläsningar och utställning.
≥ Årsmöte för FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. 
≥ Kl. 19.00 Middag med underhållning och utdelning av Dalecarlicapriset och FSS Student- och Kommunpris. 

Fredag 1 september kl 09.00-13.00
≥ Studiebesök runtom i Göteborg med buss – aktuella projekt och testbäddar. 
≥ Gemensam avslutningslunch i Frihamnen med guidning av Jubileumsparken.
≥ Möjlighet att efter lunch ta del av bland annat Göteborgs jubileumsfinal och Frihamnsdagarna 2023.

Konferensmiddag 31 augusti kl. 19.00
Konferensmiddagen hålls på Kajskjul 8 där vi konfererar den 31 augusti. Konferensmiddagen ingår i deltagaravgiften för fullbetalande deltagare. 

Hotellrum
Det finns förbokade
 hotellrum på centrala Scandic Europa för Parkkongressens deltagare. Rummen bokas i anmälningsformuläret. Läs mer under "Boende".