Klima Viken i samarbeid med Miljødirektoratet og DFØ inviterer til klimakonferanse – årets klimasamling for kommunene i Viken.

FN har meldt om kode rød for klima og vi samler nå ledere, politikere og ansatte i kommunen for å få til et felles løft for klima. På dag 1 ønsker vi å rette fokus mot rettferdig omstilling til et lavutslippssamfunn. På dag 2 får dere muligheten til å velge mellom fem sesjoner med spennende tematikk om hvordan kommunene kan bidra til å løse klimautfordringene.


Påmeldingsfrist: 1. September 2022

Programmet er fortsatt under arbeid, men vi har allerede mange dyktige og spennende innledere på plass. Sjekk det ut og følg med på oppdateringene utover høsten! For å melde deg på, se påmeldingsfanen øverst på denne siden.

Konferansen er gratis, men overnatting betales selv.

Vi gleder oss til å se deg på konferansen!