Hvordan realisere klimatiltak i byggeprosjekter?
Når vedtak om klimavennlige byggeprosjekter er fattet er det opp til prosjektledelsen å gjennomføre. Men hvordan? Hensikten med seminaret er å gi kommunen gode verktøy for å innarbeide klimatiltak i byggeprosjektene.
Målgruppen er kommunens prosjektorganisasjon. Konferansen er gratis og streames. 


Tirsdag 18.oktober 9:00 – 12:00
Quality Hotel River Station Drammen (Dr. Hansteins gate 7, rett ved togstasjonen)

 

PROGRAM

09:00    Velkommen


09:05    Erfaringer med klimatiltak i byggeprosjekt – Torvbråten skole

              v/ Jonas Vevatne og Alf Kaare Stokker, Asker kommune

Arbeidet med skolen har gitt nyttige erfaringer og inspirasjon til klima- og miljøtiltak i andre byggeprosjekter. Torvbråten skole er Svanemerke-sertifisert.


09:40    Bruk av lavkarbonbetong
           
 v/ Bernt Kristiansen, AF Gruppen

Stål og betong bidrar vesentlig til byggets klimabelastning. Lavkarbonbetong er en standardisert og tilgjengelig vare og kan på en relativ enkel måte bidra til å redusere klimabelastningen. 


10:00    Klimatiltak i konkurransegrunnlag - Kriterieveiviseren 
             
v/ Bjørn Kummeneje, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DFØ har utarbeidet et digitalt verktøy for å gjøre miljøvennlige anskaffelser enklere. Verktøyet omfatter forslag til klimatiltak med tilhørende tekster til bruk i konkurransegrunnlag. 


10:15    Klimarådgivning i anskaffelser – bistand til kommunene
             
v/ Anne Marie Heidenreich, Viken fylkeskommune

Mange kommuner har miljøambisjoner for sine byggeprosjekter og er i ferd med å realisere disse. For å bistå kommunene har Viken fylkeskommune etablert et rådgivningstilbud i form av ulike verktøy og prosjektstøtte.            


10:30    PAUSE


10:40    Oslobyggs arbeid med klimatiltak
             
v/ Christoffer Venås, Oslobygg

Oslo kommune har ambisiøse klimamål for sine byggeprosjekter. Som en betydelig innkjøper er kommunen premissgivende for utvikling av bransjekompetanse i regionen.


11:00    Endringer i TEK17 og byggevareforskriften
             v/ Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet

TEK17 stiller nå krav til utarbeidelse av klimagassregnskap, ombrukskartlegging og demonterbarhet i nye bygg, og byggevareforskriften omfatter ikke lenger brukte byggevarer. Dette påvirker og skaper muligheter i offentlige og private prosjekter.


11:15    Erfaringer med klimatiltak i byggeprosjekter
                v/ Lars Petter Bingh, Statsbygg

Statsbygg har i flere år gått foran og stilt miljøkrav i sine byggeprosjekter. Hvilke erfaringer har de gjort seg?


11:35    Hva gjør næringen og hva skal til for å lykkes?
             
v/ Catharina Bjerke, Entreprenørforeningen for bygg og anlegg / Veidekke


12:00    LUNSJ

 


 
Påmeldingsfrist: 

Fysisk deltagelse: 9.oktober
Streaming: 16.oktober (link sendes i forkant) 

Arrangementet er en del av klimakonferansen til Klima Viken / Viken fylkeskommune. Enkel servering og lunsj. 

 

Meld deg på her:

 

Kontaktperson: Anne Marie Solsvik Heidenreich 

Mobil: 95 82 85 80
E-post: annehei@viken.no 

Web: klimaradgivning.no