Välkommen till
Nationella Dricksvattenkonferensen 2022

12-14 oktober 2022 | Gotland | Wisby Strand Congress & Event 


Se presentationerna uppe i menyn - Ange lösenordet du fått i mailen. 

 

Gotland – en modern mötesplats i historisk miljö

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången Gotlands största utmaning – på kort och lång sikt. Därför är Uthållig vattenförsörjning av yttersta vikt för Gotland!

Ingen annan plats i Sverige är så berörd av vattenbristen. Här är det ofta varmast och regnar minst och den alltmer rikliga grönskan frodas. Det myckna regnandet under ofta skyfallsliknande former rinner snabbt rinner av ön på grund av den längsgående, spricka berggrunden vilket gör att ön har stora vattenproblem.

Det finns inte heller några grannkommuner att samverka med, och koppla ihop sig med och få vatten ifrån. Tillgången till ytvatten från insjöar är liten och SGU har i flera år nu rapporter om att grundvattennivåerna i öns stora grundvattenmagasin är mycket under det normala. Därför måste vi förlita till oss själva. 

Vi letar nya grundvattentäkter, avsaltar havsvatten och brukar årligen införa bevattningsförbud. Spara vatten-kampanjer pågår hela tiden. De boende och även besökarna är bra att hörsamma uppmaningarna. Vi kan inte bara notera en attitydförändring utan en det har skett en bestående beteendeförändring. På årsbasis sparas närmare 10 procent, men det räcker inte. Därför är boende på ön nödga och tvungna att tänka nytt!

Konferensen som i år hålls torsdag-fredag innehåller även sociala aktiviteter som startar redan på onsdagskvällen den 12 oktober med ett gratismingel i en spännande köpmannalokal i Visby hamn. Det bjuds på samvaro, en ”vattenbar”, hållbar mingelmat samt annan dryck. Dessutom kommer en äkta gute kåsera kring att ”Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift” som Falstaff Fakir myntade. Han kommer också berätta ”hur man som besökare bör förhålla sig till gotlänningarna för att bli accepterad”.


På torsdagskvällen bjuder vi in till konferensmiddag med god mat, umgänge och underhållning på Wisby Strand.

Varmt välkomna till Gotland den 12-14 oktober 2022!

Svenskt Vatten