Studiebesök

Under Nationella Dricksvattenkonferensen 2022 bjuder värdkommun in till studiebesök.

Dessa aktiviteter kommer detta år att ske både fysiskt samt helt digitalt och vara tillgängliga för alla anmälda deltagare i samband med konferensen.

Nedan kan du läsa mer om vilka olika studiebesök som arrangeras under Nationella Dricksvattenkonferensen 2022.

Varmt välkommen!
 

Alla turer nedan utgår från Wisby Strand. 

Den digitala visningen sker på Wisby Strand. 

 

 

1. Stadsvandring - Visbys medeltida vatten- och avloppssystem
Visby växte rekordsnabbt från att vara ett vikingatida fiskeläge till en medeltida metropol med en silhuett likt Manhattans. Franciskaner och Dominikaner, eller grå- respektive svartbröder, samsade i staden vilket indikerar stadens betydelse.  

I stadsplaneringen tog man hänsyn till vattenförsörjning och avfallshantering, en viktig del av livet i staden. Gotlands Museums personal kommer att berätta om detta och visa upp delar av staden som var före sin tid.  Vi tar en promenad genom staden och tittar på några platser som har spår av detta med vatten.
Stadsvandringen tar ungefär 1,5 tim och utgår ifrån Wisby Strand.

 

2. Södra Gotlands bräckvattenverk
Vattensituationen på Gotland är allvarlig. Bräckvattenverket på södra Gotland, invigdes 2019 och är norra Europas största, avsaltar vatten från Östersjön till tjänligt dricksvatten. Detta säkrar dricksvattenförsörjningen på södra Gotland. En ledning byggs även norrut upp mot Visby för att även kunna leverera vatten dit. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten vilket medverkar till en mera hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Studiebesöket kombineras under bussresan med information om projektet.

Bussresa cirka 1 timme enkel väg + besök 1 timme. 100 platser (två bussar).

3. Tingstäde vattenverk och Tingstäde träsk
Tingstäde träsk är en insjö vid Tingstäde mellersta Gotlands norra del. Sjön är Gotlands största efter Bästeträsk och rymmer 3 500 000 kubikmeter vatten, max djup cirka 1,7 meter och medeldjup cirka 0,7 meter. Under 1120-talet uppfördes mitt i sjön en kvadratisk timmerplattform med 170 meter långa sidor. På denna uppfördes ett stort antal och tätt liggande hus, likaså byggda av trä. Rester efter detta byggnadsverk finns fortfarande kvar nere på sjöns botten och kallas för Bulverket. Region Gotlands vattendom är anpassat efter att Bulverket inte ska komma över vattenytan. Tingstäde träsk utgör en viktig vattenresurs för Visby, hela 50 procent sommartid. Verket är ett traditionellt kemiskt fällningsverk, byggt 1979.

Bussresa ca 0,5 timme enkel väg + besök 1 timme. 50 platser (en buss).
 

4. Visning av Testbädden på Storsudret
En hållbar vattenförsörjning för Storsudret och etablering av en testbädd för framtidens tekniker för en energieffektiv och hållbar vattenproduktion. Bristen på vatten under delar av året beror på Storsudret tunna jordlager som har liten förmåga att lagra vatten. Detta och den stora andelen av mark som är utdikad gör att nederbörd snabbt transporteras från jordbruksmarker ut till havet. Under ett normalår regnar det ca 70 miljoner kubikmeter på Storsudrets yta. Av denna volym återstår 20 miljoner kubikmeter vatten efter avdunstning. Genom att lyckas tillvara ca 1 % av den nederbörd som faller på Storsudret under ett år så finns det tillräckligt med vatten för att klara vattenförsörjningen. Problemet är att det mesta av nederbörden kommer då den inte behövs, det vill säga under vinterhalvåret. Om det ska räcka till måste därför vattnet samlas in, lagras och återanvändas. Det är hur detta ska gå till detta vi måste lära oss. Om vi lyckas så kan dessa tekniker användas världen över och spara på både kostnader och energi samtidigt som Gotland och Sverige kan få en framskjuten position inom detta livsviktiga område.

Läs mera https://www.ivl.se/projektwebbar/storsudret.html

Studiebesöket är på Wisby Strand.