Program
 

  12 oktober  


18.30-23.00  Välkomstmingel; Region Gotland ordnar vattenparty med vattenbar på Joda. 
                           Adress: Skeppsbron 24

   

 

  13 oktober
Moderator  Maria Nordblad Stålgard, VA SYD 
   
08.30-09.00 Registrering
09.00-12.00 Välkommen! Uthållig vattenförsörjning och Dricksvattendirektivet (plenum)
 

Välkommen till Gotland. Karl-Johan Boberg, Tekniska nämndens ordförande, Region Gotland

  Uthållig vattenförsörjning ur ett helhetsperspektiv. Svenskt Vatten, Region Gotland VA, Gotlands Besöksnäring
  Utställarna presenterar sig kort.
ca 10.30 Förmiddagsfika 30 minuter
  Kontinuitetsplanering - förmåga att hantera kriser. Rickard von Zweigbergk, Region Gotland
  Dricksvattendirektivet – hur går genomförandet i Sverige? Anders Wannberg, Näringsdepartementet
  Dricksvattendirektivet – Livsmedelsverkets nya föreskrift. Paulina Eriksson, Livsmedelsverket
   
12.00-13.00 Lunch och besök i utställningen
   
13.00-15.00 Vattenkvalitet (plenum)
  Vattenverksundersökningen 2022 och publikationer inom dricksvatten. Mats Engdahl och Birger Wallsten, Svenskt Vatten
  PFAS – vad innebär det nya gränsvärdet? Sandra Strandh, Livsmedelsverket
  PFAS – hur går det med rättsfallen? Annika Carlsson, Svenskt Vatten 
ca 14.00 Kortare paus (i lokalen)
  Uppströmsarbete vid vattenverk, tre exempel. Helene Ejhed, Norrvatten, Kristina Holm, Kretslopp och vatten Göteborg Stad, Heidi Graeffe, Uppsala Vatten och Avfall AB
  Vattenskydd och riskbedömning. Koppling till artikel 8 i Dricksvattendirektivet. Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten
ca 15.00 Eftermiddagsfika, vissa får fikat på studiebesöket
   
15.05-18.00 Studiebesök (föranmälan krävs)
  Bräckvattenverk på södra Gotland
  Tingstäde vattenverk och Tingstäde träsk
  Stadsvandring 
  Digitalt studiebesök: Testbädd Storsudret
   
19.00-23.00 Konferensmiddag med underhållning
 
 

 

  14 oktober 

 
08.30-12.00 Spår 1 - Beredningsteknik
 

Membranteknik

Erfarenheter från anläggande och drift av en membrananläggning. Patrik Johansson, Region Gotland VA

Membranteknik – kan vi göra det mer hållbart? Angelica Lidén, Sweco

Klimatneutral VA 2030 – hur når vi dit? Klara Westling, Svenskt Vatten

ca 9.45 Förmiddagsfika 30 minuter
 

PFAS

Vad är det, vad används de till och varför de är problematiska. Ann Elfström Broo, Norconsult

Reningsteknik. Processer som används nu - GAC, membran NF och jonbyte. Stephan Köhler, Norrvatten och Vera Franke, Drupps

Så arbetar Laholmbuktens VA med PFAS-frågan. Mattias Nordeborn och Sofie Olofsson, LBVA (Laholm-Halmstad)

Tillverkning av hypoklorit 

Introduktion till lokal tillverkning av hypoklorit. Mats Engdahl, Svenskt Vatten

Teknik för lokal tillverkning av hypoklorit. Masoumeh Heibati, NorConsult

Erfarenheter från Lovö vattenverk. Ulf Eriksson, Stockholm Vatten och Avfall

   
08.30-12.00 Spår 2 - Vattenbehov kontra tillgång - från täkt till leverans 
 

När vattentillgången brister - metoder för att utvärdera ökad tillgång och minskat behov. Andreas Lindhe, Chalmers och Dricks

Ramdirektivet för vatten och magasinering, hur fungerar det? Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Mer våtmarker höjt grundvatten - dämningsluckor i öppna diken på Gotland. Andreas Nypelius, LRF

Information om SVU-projektet Klimatanpassning VA ur dricksvattenperspektiv. Lena Blom, Svenskt Vatten

ca 9.50  Förmiddagsfika 
 

Analys av vattenförbrukning - hitta avvikelser i förbrukningsmönstren för att upptäcka läckor. Thomas Pettersson, Chalmers och Dricks

Vattenläckage

Nytt i dricksvattendirektivet. Birger Wallsten, Svenskt Vatten

Läckage – vad är en hållbar nivå för oss?  Frida Moberg, Kungsbacka kommun

Exempel på lyckat arbete med läcksökning. Sandra Larsson & Charlotta Magnergård, Mälarenergi, Västerås

Vattenförsörjning

           Samverkan i Mälardalen. Anna Lindkvist, Mälarenergi Västerås

           Samverkan i Göteborgsregionen. Lena Blom, Kretslopp och vatten Göteborg Stad

           Säkra framtida vattenförsörjning. Leveranssäkerhet - Regionala samarbeten. Andreas Lindhe, Chalmers

   
12.00-13.00 Lunch och besök i utställningen
 
13.00-15.00 Myndighetsstöd (plenum)
 

Kemikalieförsörjning till dricksvattenproduktion. Maria Khalili, Livsmedelsverket

Länsstyrelsernas samordnande arbete beträffande risk för kemikaliebrist. Monica Nilsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Kemikalieinspektionens arbete med regeringsuppdraget om beredningskemikalier. Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Samordning av reservdelar och komponentbrist - hur löser vi det? Maria Khalili, Livsmedelsverket

ca 14.00 Kortare paus
 

Dricksvattenstödet från Havs- och vattenmyndigheten. Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Presentation av projekt med koppling till uthållig vattenförsörjning:
Minskad belastning på dricksvattenresursen genom industriell-urban vattensymbios.  Anette Nielsen, Region Gotland

Bidrag till reservvattenutredning och mobilt vattenverk, Karin Lind, MittSverige Vatten & Avfall

Avslutning. Tankar kring kommande seminarier och konferenser inom dricksvatten. Birger Wallsten och Mats Engdahl. Moderator.

   
15.00 Eftermiddagsfika 
   

 

 


Med reservation för ändringar.