Utställarinformation

Utställningen på Nationella Dricksvattenkonferensen  äger rum på konferensanläggningen Wisby Strand Congress & Event. 

Samtliga personer som vistas på konferensen och dess utställning måste vara registrerade och bära namnskylt.
 


Priser:

Utställarpaket inklusive 2 personer (monterpersonal):  
Medlem hos Svenskt Vatten 22 000 SEK
Företagspartner hos Svenskt Vatten 22 000 SEK
Ej medlem, (inte företagspartner/medlem hos Svenskt Vatten) 30 000 SEK
   
Extra monterpersonal:  
Medlem hos Svenskt Vatten 8 600kr
Företagspartner hos Svenskt Vatten 8 600kr
Ej medlem, (inte företagspartner/medlem hos Svenskt Vatten) 10 000kr

Alla priser presenteras exklusive moms.
 


I utställarpaketet ingår följande:

I utställarpaketet ingår även exponering av företagets/organisationens logga samt webbsida på Nationella Dricksvattenkonferensens webbsida. Logga samt webbsida anger ni i samband med er registrering.


Utställarritning

Utställningen kommer äga rum i direkt anslutning till konferenslokalen på Wisby Strand Congress & Event.
Vänligen notera att slutlig utställarplats bekräftas ca 1 vecka före konferensen.

Klicka på bilden för att få upp ritningen i ett större format.


Hur anmäler vi oss?

Klicka på fliken Anmälan i menyn och välj Anmälan utställarplats.
All personal i montern ska anmäla sig via en anmälningslänk som ni får i bekräftelsebrevet efter att en utställarplats är bokad. Två fria registreringar ingår i utställarplatsen.
Vi önskar er bokning senast den 19 september 2022.


Information inför deltagande

Utställningens preliminära öppettider
Torsdag 13 oktober, 08.30-15.00 (registrering och kaffe mellan kl. 08.30-09.00)
Fredag 14 oktober, 08.00-13.15 (programmet börjar kl. 08.30 och slutar kl. 15.00)

Vänligen respektera och plocka inte ihop era montrar innan utställningen stänger enligt tiderna ovan.

Inflyttning
Onsdag 12 oktober kl. 13.00-17.00
Torsdag 13 oktober kl. 07.30-08.30

Utflyttning
Fredag 14 oktober kl. 13.15-17.00

Inflyttning/Utflyttning
Alla föremål som Utställaren har fört in till Wisby Strand måste vara bortförda senast fredag 14 oktober kl. 17.00. Om detta inte fullgörs får Wisby Strand bortföra föremålen på utställarens bekostnad och risk. Ta med godset direkt eller packa ihop det, märk det med fraktsedlar och lämna i montern för hämtning. Viktigt att fraktsedlar är fasttejpade på godset och att godset står på en fraktpall. Transport av gods från mässan beställs av utställaren, gods ska vara försett med fraktsedel på alla kollin och vara väl förpackat. Som avsändare skall stå företaget som beställer transporten (ej Wisby Strand). Observera att det inte är tillåtet att fästa med häftkuddar, dubbelhäftande tejp eller spikar på väggar, pelare eller monterväggar. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter utställande företag Wisby Strand för eventuella kostnader.

Utställaren får ej låna inventarier utan medgivande. Fasta installationer såsom ljus, ljud, byggnationer får enbart justeras efter godkännande från Wisby Strand. Om något justeras ska det alltid återställas i ursprungligt skick innan avresa. Om ej detta sker debiteras utställaren en hanteringskostnad för återställande. Tänk på att alltid fråga personalen på plats om ni är osäker över något.

Om ni behöver ytterligare tid för uppbyggnad eller nedmontering, vänligen meddela Svenskt Vatten på konferens@svensktvatten.se.

Monterservice
För beställning av extra möbler, teknik och förtäring vänligen kontakta Josefine Eriksson, josefine@prmusikevent.se

Leveranstid/Godsmottagning
Gods kan tas emot tidigast måndag den 10 oktober.
Upphämtning senast fredagen den 14 oktober kl. 17.00.

Leverans- & hämtningsadress
Wisby Strand Congress & Event
Strandv. 4, 621 55 Visby
Telefon: +46 498 65 11 00

OBS! alla gods måste märkas med:

Parkering
Parkering finns vid Wisby Strand Congress & Event. 

Förtäring och dryck
Utställare får ta med sig eget godis/snacks - dock ingen dryck/matförtäring - detta beställes via Wisby Strand utefter gällande prislista.

Renhållning/Sopor
Utställare ansvarar sig själv för städning i den egna utställningsytan. Wisby Strand sköter allmän renhållning av lokalerna. Med allmän renhållning avses normalrenhållning. Exempelvis ingår EJ skräphantering i större mängder, samt grovstädning efter byggnationer eller dylikt. Hyresgästen ombesörjer den behövliga renhållningen av sin medtagna utrustning, utställningsobjekt, montrar och liknande. 

Affischering/Skyltning
Det är ej tillåtet att sätta upp material/affischer på annat än i sin egen monter. Tejp får EJ användas. Skulle detta ändå ske betalas eventuella skador av hyresgästen. Snören, vajrar eller liknande som används för upphängning ska plockas ner av hyresgästen innan avflyttning, om ej detta sker debiteras en hanteringskostnad.

Säkerhet/Försäkring
Wisby Strand ansvarar ej för skada och stöld av utrustning i monter. Utställare ansvarar själva för att teckna eventuella försäkringar för sin utrustning.
Varken Svenskt Vatten eller Wisby Strand ansvarar för skada eller förlust av material och utrustning. Alla typer av glas och flaskor, burkar och andra hårda föremål, laserpekare, trycksatta behållare, kedjor, knivar, vapen, bengaliska eldar, fyrverkeripjäser och andra former av pyrotekniska föremål, samt allt övrigt som kan orsaka personskada är förbjudet att införa på Wisby Strand.
Det finns möjlighet att lagra tomemballage under mötet.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns på området.

Övrig information
Registrering för utställare sker den 12 oktober kl. 13.00-17.00, alternativt torsdag den 13 oktober från kl. 08.00.


Om intresset för att boka utställarplats är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in utställningen. 


Med reservation för ändringar.