SAMTIT:s kongress 2020 - Ställs in
 

Tyvärr måste vi, styrelsen i SAMTIT, meddela att vi under rådande omständigheter inte kan genomföra höstens kongress som planerat. Vi har ingen möjlighet att flytta kongressen ytterligare och då ser vi ingen annan utväg än att ställa in. Vi har verkligen gjort allt som står i vår makt, men då allt tyder på att pandemin fortsätter ytterligare en tid är det inte försvarbart att genomföra kongressen, även om regeringen utökar antalet personer som får träffas.

SAMTIT kommer att betala tillbaka de anmälningsavgifter som har fakturerats er.
Mer information om hur det ska hanteras kommer lite längre fram.

SAMTIT kan tyvärr inte stå för de kostnader som eventuellt uppstår i samband med avbokning av hotellrum och resor i samband med kongressen. Hotellrum som har bokats i samband med anmälan kan tyvärr ej avbokas kostnadsfritt, utan full betalning gäller enligt bekräftelse. Vill du behålla ditt bokade hotellrum vänligen meddela Travel Team på kongress@travelteam.se senast den 18 juni. Får vi ingen återkoppling från dig senast den 18 juni avbokas ditt hotellrum automatiskt.

Om du har några frågor/synpunkter vänligen kontakta SAMTIT: samtit.nu@gmail.com
(På grund av stor arbetsbelastning kan svaret dröja)

Med vänlig hälsning
Styrelsen i SAMTIT