Föreläsare
 

Moderator    
     
  Anders Sahlman
Moderator SAMTIT Kongress 2021
     
Föreläsare    
     
 

Andreas Claesson
Leg. Ambulanssjuksköterska/Docent, Hjärtstoppscentrum, KI

Andreas Claesson är Leg. Ambulanssjuksköt. samt ordförande i Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Claessons forskning är centrerad kring tidigt omhändertagande vid oväntat hjärtstopp samt specifikt tidig defibrillering med en hjärtstartare. Drönare som leverantör av hjärtstartare har visat stor potential i att kunna nå människor i hemmet de allra första minuterna vid ett hjärtstopp. Med GIS-analyser kan optimal drönarplaering kalkyleras och i en världsunik studie testades metodologin i Göteborgsområdet under 2020. Totalt 3 drönarsystem, fullt integrerade med larmcentralen larmades ut som ett tillägg till ambulans och räddningsjänst för att testa genomförbarhet och tidsvinster jämfört med ambulans.  

Programpunkt
22 april, 10.30-11.00

Utlarmning av drönare med hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp.

     
 

Anna Frej
leg. sjuksköterska, VRI Proaktiv

Anna har en bakgrund inom Ica där hon intresserade sig särskilt för livsmedelshygien.

Sedan hon skolade om sig till sjuksköterska har hon arbetat inom infektionsmedicin där hon har fortsatt på samma inriktning med ett specialintresse för vårdhygien och smittspridning. De senaste fem åren har hon delat sin tid lika mellan arbete på vårdavdelning och projektarbete. På så sätt har hon kvar en fot på vårdgolvet med inriktning på inflammationer, och den andra foten kvar bland infektioner, tillsammans med Per, i projektet VRI Proaktiv.

Programpunkt
21 april, 13.30-14.00

Hur använda innovation för att nå ut och skapa förändring.

 

     
 

Britt Östlund
Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Institutionen för Medicin teknik och hälsosystem

Britt Östlund är professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Institutionen för Medicin teknik och hälsosystem, tidigare professor i Välfärdsteknik vid Lunds universitet ansvarig för universitetens Äldre och design program. Hon har mer än trettio års erfarenhet av forskning och utveckling inom området äldre, teknik och design och är idag engagerad i frågor om digitalisering av äldreomsorgen och hur människor kan bidra mer aktivt i teknikutvecklingen. Hennes pågående forskning handlar bland annat om robotik och automatisering av omsorgsarbetet, frågor hon också driver i entreprenörsnätverket Aging2.0 och i regeringens samverkansprogram för Hälsa och Life Science.

Programpunkt
22 april, 13.30-14.00

Robotar i hälso- och sjukvården
Hemmet är idag ett nav för teknik som förs in både från sjukvården och från den kommunala omsorgen.  Vilka robotar och vilken AI finns idag i denna miljö? Hur långt har vi kommit? Hur påverkar detta arbetet för vård- och omsorgspersonal? Hur får vi dom robotar vi vill ha i framtiden?

     
 

Jan Åkerling
Anestesisjuksköterska/Instruktör AnIVA/Kliniskt Träningcenter (KTC)

Jag använder denna film mycket när jag utbildar personal och studenter i mitt jobb som instruktör på kliniskt träningscenter på USÖ i Örebro.  Kolla gärna den innan.  

https://www.youtube.com/watch?v=01aXJR28u60

Programpunkt
21 april, kl. 15.30-16.00

Hur kan vi använda en film om ventilatorolycka?

     
 

Jesper Bylund
Intranätansvarig Region Skåne

Jesper Bylund är intranätansvarig i Region Skåne och brinner för att skapa ett bra och effektivt stöd för organisationens medarbetare. Intranätet är ett riktigt verksamhetssystem, och syftet med intranätet är att spara tid och höja effektiviteten för intranätets viktigaste slutanvändare – vårdpersonalen.

Programpunkt
21 april, 08.40-09.10

En effektiv MT-katalog för vårdens medarbetare
Din patient är uppkopplad mot olika typer av MT-utrustning. Plötsligt börjar en av maskinerna pipa och blinka på ett sätt du aldrig sett förut. På max 20 sekunder vill du har svar på vad detta betyder. Hur kan vi lösa detta?

     
 

Johanna Persson
PhD, Forskare inom arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola

Johanna Persson forskar på samspelet mellan människa, teknik och miljö/organisation och är speciellt intresserad av frågor kring digital/teknisk arbetsmiljö. Hur påverkar utformningen av tekniken användningen, hur kan man som användare känna sig trygg med att använda tekniken och hur skiljer det sig om tekniken används av en medicinskt utbildad person i en specialiserad sjukhusmiljö jämfört med att den används av en patient i sin hemmiljö?

Hon är också intresserad av design- och utvecklingsprocesser, och hur man kan ställa krav på produkter och system i dessa processer. Utöver detta ägnar Johanna en del av sin tid åt att utforska och utvärdera användning av s.k. virtual reality-teknik.

Programpunkt
22 april, 08.30-09.00

Designens roll i digitala system och medicinsk teknik -
användning, arbetsmiljö och inköp

     

 

Martin Tegnér
Operativ chef Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Har sedan 2016 arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset som operativ chef. Var bland annat mycket involverad i arbetet med att flytta in till NKS. Under våren 2020 var Martin en av två operativa chefer som ledde Karolinska Command Center, en insats för att säkerställa tillgång av skyddsmaterial till personal vid vård av Covid-19 och för kommunal verksamhet i regionen. Innan dess har Martin mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT på företag såsom Dell och Ericsson mfl.   

Programpunkt
21 april, 10.45-11.30

Hur löste vi bristen på skyddsmaterial under covid-19 pandemin?
Ansvariga för Karolinska Command Center

     
 

Per Englund
Projektledare Digitalisering och eHälsa, Region Stockholm

Per brinner för att göra skillnad och vara en del av arbete med digital transformation inom hälso- och sjukvården. Han är en certifierad innovationsledare (RISE, C000828 ) med bred bakgrund inom IT & Media och ledande roller kring utveckling och förvaltning av bland annat e-tjänster. För närvarande projektledare för VRI Proaktiv som finansieras av Vinnova.  Syftet är att minska vårdrelaterade infektioner med hjälp av AI och nya arbetssätt.

Perlett flera projekt som resulterat i patientnära lösningar, bland annat barnonkologen och akutmottagningen och varit engagerad i Robot Kompis finansierat av Barncancerfonden. Robot Kompis minskar den medicinska stressen hos patienten och närstående och tar patientens delaktighet till en ny nivå. Som en del i projektet har vi skapat en ”community” med lärosäten och näringsliv som arbetar Pro Bona för region Stockholm.

Programpunkt
21 april, 13.30-14.00

Hur använda innovation för att nå ut och skapa förändring

     
 

Sara Lindholm Larsson
Förändringsledare, Regionledningskontoret (Operativ chef, Funktion PMI, Karolinska Universitetssjukhuset)

Har sedan 2016 arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset som operativ chef för Perioperativ medicin och Intensivvård. Under våren 2020 var Sara en av två operativa chefer som ledde Karolinska Command Center, en insats för att säkerställa tillgång av skyddsmaterial till personal vid vård av Covid-19 och för kommunal verksamhet i regionen. Sara är medicine doktor i klinisk neurovetenskap och har mer än 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom näringsliv (AstraZeneca) och akademi (Karolinska Institutet). Idag är Sara tillfälligt utlånad till Regionledningskontoret för att arbeta med övergripande styrningsfrågor relaterat krishantering.

Programpunkt
21 april, 10.45-11.30

Hur löste vi bristen på skyddsmaterial under covid-19 pandemin?
Ansvariga för Karolinska Command Center

     
 

Shahrzad Kiavash

”Jag hade två val. Och jag valde att leva.”
År 2012 är Shahrzad 28 år. Karriären efter studier på KTH har just börjat. Hon tränar, lever hälsosamt och umgås med vänner. Som en blixt från en klar himmel drabbas hon av en en mycket allvarlig blodförgiftning, meningokocksepsis. Shahrzad tvingas att amputera båda benen nedanför knäna.

Programpunkt
22 april, 15.00-15.45

I am my own Super Hero.