Kontakt


Bokning, deltagande och den digitala plattformen
Travel Team
E-post:   kongress@travelteam.se
Telefon:  021 41 72 05


Företagsfrågor & SAMTIT:s representant
Ann-Britt Karlsson
E-post:   ann-britt.karlsson@skane.se
Telefon:  0431 814 74 


Föreläsare
Gunilla Karlernäs
E-post:   gunillakarlernas@gmail.com
Telefon:  070-604 40 58