Vattenstämman 2024

Vattenstämman 13-15 maj 2024 arrangeras av Kungsbacka kommun, Mölndal kommun och Härryda Vatten och Avfall på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Vattenstämman hålls även som digital konferens med en enklare streaming av programmet.


I en tid av ekonomisk turbulens och stora utmaningar står Sveriges kommuner inför komplexa val kring vattenförsörjning. Vattenstämman 2024, som arrangeras tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda kommuner, blir arenan för politiska beslutsfattare och experter att mötas och utforska brännande aktuella ämnen som investeringar, krisberedskap och klimatförändringar. Målet är att ge underlag för långsiktiga och välgrundade beslut i en tid av utmaningar.

Konflikter och prioriteringar i en ny tid

Landets kommuner och dess förtroendevalda lever i en delvis ny tid med hög inflation, höga räntor och stigande arbetslöshet. Detta påverkar även Sveriges vattenförsörjning och samtidigt finns det stora utmaningar i form av gigantiska investeringsbehov, eskalerande klimatförändringar och försämrat säkerhetsläge. Målkonflikterna är många och behovet av prioriteringar större än någonsin.

Trots de rådande förhållandena finns det ljuspunkter i tillvaron och en av dem är 2024 års Vattenstämma, som arrangeras i maj med Kungsbacka, Mölndal och Härryda kommuner som värdar. Vi kommer förstås att belysa en del av dessa målkonflikter men vi kommer också att försöka ge fakta, stöd och underlag för politiskt förtroendevalda och tjänstemän att kunna fatta kloka, långsiktiga och ibland även smärtsamma beslut.

Under Vattenstämman kommer vi att föra många diskussioner om hur vår bransch, tillsammans med staten och andra aktörer och med stöd av forskningen, kan möta dessa stora utmaningar.

Programmets tematiska innehåll:

  • Ekonomi och investeringar
  • Kris och beredskap
  • Forskningens bidrag
  • Kompetensförsörjningen
  • Klimat