Svenskt Vattens bokningsvillkor


Anmälan deltagande

Anmälan sker via webbformulär senast sista anmälningsdag, 15 april. Svenskt Vatten har rätt att neka oanmälda deltagare vid deltagande på konferensen.
 

Anmälan monterbokning

Monterbokningen sker via webbformulär senast sista anmälningsdag, 15 april.
 

Bekräftelse

Direkt efter avslutad anmälan skickas en bekräftelse via e-post till den angivna e-postadressen i anmälan. 
 

Avbokning av deltagande

Eventuell avbokning skickas skriftligen till svensktvatten@travelteam.se senast den 5 april 2024.
Återbetalning av erlagd avgift sker då med avdrag för 500 kr i avbokningsavgift.
Tyvärr kan inga återbetalningar göras vid avbokning efter detta datum.

Anmälan kan överlåtas till annan person inom samma organisation utan kostnad, men ska anmälas i förväg.
 

Avbokning av monterbokning

Anmälan är bindande.
Ingen återbetalning sker efter godkänd anmälan.
 

Avbokning av hotellrum

Eventuell avbokning skickas skriftligen till svensktvatten@travelteam.se, enligt nedan datum. Vänligen notera att det är olika datum beroende på vilket hotell som du har bokat. 
Avbokning av logi följer och är anpassade efter hotellets avbokningsregler.

Efter ovan datum kan tyvärr kan inga återbetalningar göras.
Hotellbokningen kan överlåtas till annan person inom samma organisation utan extra kostnad, men måste anmälas i förväg.
 

Pris

Observera att kostnaden är per person. Önskar flera personer från samma organisation följa konferensen ska det antal som vill följa konferensen anmäla sig. Kostnaden utgår per person om inget annat överenskommits med Svenskt Vatten. 

Svenskt Vatten är en medlemsorganisation med tre priskategorier. Vid anmälan anger du om du är medlem (dvs kommun/VA-bolag), Företagspartner (konsult/företag) eller tillhör ”Övriga” (dvs inte har någon typ av medlemskap hos Svenskt Vatten).
Skulle du angivit fel priskategori förbehåller vi oss rätten att korrigera detta vid fakturering.

Är jag medlem? Klicka här för lista

Är jag företagspartner? Klicka här för lista

I avgiften ingår dokumentation, om inget annat anges. Kostnader tillkommer för måltider och ev. logi. Moms tillkommer på samtliga priser. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.
 

Betalning

Betalning sker med faktura via betallösningen Billecta eller säker kortbetalning genom betalningstjänsten SwePay. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.
Vid felaktigt angiven fakturaadress debiteras 220 SEK för adressändring och omsändning av faktura.

Vid ändring av bokning som genererar en ny faktura debiteras en ändringsavgift på 76 SEK.

Betalningsvillkor via faktura är 30 dagar med tillkommande faktureringsavgift à 60 SEK per faktura/påminnelse.
Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt lag.
 

Omställt evenemang

Svenskt Vatten förbehåller sig rätten att ställa om konferensen till ett helt digitalt möte om omständigheterna kring smittspridningen av covid-19 kräver det. En reducering av pris kan ej garanteras i samband med omställning. 
 

Inställt evenemang

I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in ett aviserat evenemang senast 14 dagar före start. Detta gäller även om föreläsare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställt evenemang och tillämpar i övrigt köpslagen.

Vi ansvarar ej för de fall då evenemanget hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.
 

Rättigheter

Svenskt Vatten äger rättigheterna till konferensen och ljud- och eller bildupptagning får inte göras. 
 

Kontakt

Travel Team administrerar Vattenstämman 2024 och eventuella ändringar/avbokningar och frågor sker skriftligen till svensktvatten@travelteam.se.


Ovanstående priser är angivna exklusive moms.