Syfte och mål
Konferensen syftar till att samla svenska akademiker, forskare, strategiska, taktiska och operativa organisationer som är involverade i ämnesområdena civilförsvar, katastrof- och militärmedicin. Mötet erbjuder en tvärvetenskaplig plattform för forskare, praktiker och lärare att presentera och diskutera de senaste innovationerna, trenderna, samt praktiska utmaningar och lösningar som kan användas inom områdena civilförsvar och katastrofhantering. 

Teman och ämnen
Katastrofmedicin och pandemi
Katastrof- och pandemihantering inom alla faser av katastrofer och områden som exempelvis ledning, organisering, logistik, rättsmedicin, katastrofpsykiatri, utbildning, etc.

Militärmedicin
Aspekter av militärmedicin som exempelvis aktuella hotbilder, framtida slagfältet, hantering av krigsskador, triage, etc.

Katastrofmedicin och det civila försvaret
Prehospital sjukhusvård, resurs och kapacitetsberäkning, moralisk stress vid katastrofer.

Konferens tid
kl. 12:30, 16 september 2021 – kl. 12:00, 17 september 2021

Mötet kommer att genomföras digitalt. Det finns inga kostnader att delta i mötet, men bara de som har anmält sig kommer att få länken till zoom-mötet 16-17 september 2021.

Sista anmälningsdag är den 15/9.