Syfte och mål
Konferensen syftar till att samla svenska akademiker, forskare, strategiska, taktiska och operativa organisationer som är involverade i ämnesområdena civilförsvar, katastrof- och militärmedicin. Mötet erbjuder en tvärvetenskaplig plattform för forskare, praktiker och lärare att presentera och diskutera de senaste innovationerna, trenderna, samt praktiska utmaningar och lösningar som kan användas inom områdena civilförsvar och katastrofhantering. 

Teman och ämnen
Katastrofmedicin och pandemi: Aspekter av katastrof- och pandemihantering inom alla faser av katastrofer och områden som exempelvis prehospital och sjukhusvård, ledning, organisering, logistik, triage, farmaceutiska problem, utbildning, etc.

Militärmedicin: Aspekter av militärmedicin som exempelvis trauma, infektionssjukdomar, anestesiologi, CBRNe, preventivmedicin, etc.

Katastrofmedicin och det civila försvaret: Planer eller aktiviteter organiserade av frivillig-organisationer och civila myndigheter för att skydda befolkning och egendom i tider av katastrofer, kriser och krig.

Konferens tid
kl. 12:30, 16 september 2021 – kl. 12:00, 17 september 2021

Mötet kommer att genomföras digitalt. Det finns inga kostnader att delta i mötet, men bara de som har anmält sig kommer att få länken till zoom-mötet 16-17 september 2021. Länken kommer att skickas ut i början av september till alla anmälda.