PRELIMINÄRT PROGRAM

Torsdag 16 september 2021

12:30-12:45 Mötet öppnas och registrerade deltagare ansluter via inskickad zoom-länk
12:45-13:00 Introduktion av mötet och övrig information. Yohan Robinson/Amir Khorram-Manesh. Göteborg
13:00- 13:20 COVID-19 hantering och uppföljning - Niclas Arvidson. Göteborg
13:20-13:30 Paus
13:30-13:50 Psykologiska aspekter av krig & katastrofer - Cave Sinai. Göteborg
13:50-14:10 Rättsmedicinska aspekter av katastrofer- Gisela Pettersson. Umeå
14:10-14:30 Paus
14:30-14:50 Explosionen i Beiruts hamn, erfarenheter från att koordinera internationella fältsjukhus för WHO - Johan von Schreeb. Stockholm
14:50- 15:10 Moralisk stress vid katastrofer, resultat från enkätstudie till de 160 000 som genomgått KIs/Socialstyrelsen Covid 19 utbildningar - Martina Gustafsson. Stockholm
15:10-15:20 Paus
15:20-15:40 Summering av avhandling “Estimating needs in disasters” - Anneli Eriksson – Stockholm
15:40-16:00 VAC behandling av krigsskadade, funkar det bättre än vanliga omläggningar och vad kostar det? Resultat RCT från skadade i Irak och Syrien - Andreas Älgå. Stockholm
16:00-16:30 Frågestund
16:30 Avslut

 

Fredag 17 september 2021

08:00-08:20 Summering av föregående dag och dagens program. Per Örtenwall/Eric Carlström. Göteborg
08:20-08:40 Totalförsvaret (FM). Göteborg
08:40- 09:00 Hotbilderna 10 topp i Sverige- Peter Mattsson (FHS). Stockholm
09:00-09:10 Paus
09:10-09:30 Framtida slagfältet och förväntade skadepanoraman - Ulf Arborelius (KI/FM).
09:30-09:50 Ett AI beslutsstöds inverkan på under- och övertriage samt mortalitet vid val av transportdestination för ambulanser – Anna Bakidou. Göteborg
09:50-10:10 Paus
10:10-10:30 Covid & trauma i Sverige - Andreas Wladis. Linköping
10:30- 10:50 Brännskador globalt – en översikt - Laura Pompermeier. Linköping
10:50-11:00 Paus
11:00-11:20 Prehospitala tider - Denise Bäckström. Linköping
11:20-11:40 Framgångsfaktorer vid särskild sjukvårdsledning - Jenny Pettersson. Linköping
11:40-11:55  Frågestund

11:55-12:00 Avslutande tal/Avslut