PROGRAM
Konferensen kommer att hållas som ett lunch-lunch möte med start kl. 12:00 16 september 2021, och avslutas kl. 13:00 med lunch 17 september 2021. Under båda dagarna, diskuteras de för Sverige viktiga ämnen såsom; Hotbildernas 10 topp i Sverige, Pandemihanteringen i Sverige, Svenska frivilligorganisationernas roll vid katastrofer, och totalförsvaret. Alla presentationer ges på svenska.

Torsdag 16 september 2021

11:00-12:00 Anmälan och kaffe
12:00-13:00 Lunch

13:00-13:25 Introduktion av mötet och övrig information. Yohan Robinson/Amir Khorram-Manesh, Göteborg
13:25- 13:50 COVID-19 hantering och uppföljning - Niclas Arvidson. Göteborg
13:50-14:15 Psykologiska aspekter av krig & katastrofer - Cave Sinai. Göteborg
14:15-14:50 Rättsmedicinska aspekter av katastrofer- Gisela Pettersson. Umeå

14:50-15:15 Kaffe

15:15-15:40 Explosionen i Beiruts hamn, erfarenheter från att koordinera internationella fältsjukhus för WHO - Johan von Schreeb. Stockholm
15:40- 16:05 Moralisk stress vid katastrofer, resultat från enkätstudie till de 160 000 som genomgått KIs/socialstyrelsen Covid 19 utbildningar - Martina Gustafsson. Stockholm
16:05-16:30 Summering av avhandling “Estimating needs in disasters” - Anneli Eriksson - Stockholm
16:30-16:55 VAC behandling av krigsskadade, funkar det bättre än vanliga omläggningar och vad kostar det? Resultat RCT från skadade i Irak och Syrien - Andreas Älgå. Stockholm

16:55-18:00 Mingel
18:00 Middag

 

Fredag 17 september 2021

08:00-08:25 Summering av föregående dag och dagens program. Per Örtenwall/Eric Carlström, Göteborg
08:25-08:50 Totalförsvaret (FM). Göteborg
08:50- 09:15 Hotbilderna 10 topp i Sverige- Peter Mattsson (FHS). Stockholm
09:15-09:40 Framtida slagfältet och förväntade skadepanoraman - Ulf Arborelius (KI/FM). Stockholm

09:40-10:05 Kaffe

10:05-10:30 Covid & trauma i Sverige - Andreas Wladis. Linköping
10:30- 10:55 Brännskador globalt – en översikt - Laura Pompermeier. Linköping
10:55-11:20 Prehospitala tider - Denise Brännström. Linköping
11:20-11:45 Framgångsfaktorer vid särskild sjukvårdsledning - Jenny Pettersson. Linköping

11:45-12:00  Avslutande tal
12:00-13:00 Lunch