PRELIMINÄRT PROGRAM
Konferensen kommer att hållas som ett lunch-lunch möte med start kl. 12:00 16 september 2021, och avslutas kl. 1300 med lunch 17 september 2021. Under båda dagarna, diskuteras de för Sverige viktiga ämnen såsom; Hotbildernas 10 topp i Sverige, Pandemihanteringen i Sverige, Svenska frivilligorganisationernas roll vid katastrofer, och totalförsvaret. Alla presentationer ges på svenska.

Torsdag 16 september 2021

1100-1200                            Anmälan och kaffe
1200-1300                            Lunch
1300-1325                            Introduktion av mötet och övrig information
1325- 1350                           Föreläsning 1
1350-1415                            Föreläsning 2
1415-1450                            Föreläsning 3
1450-1515                            Kaffe
1515-1540                            Föreläsning 4
1540- 1605                           Föreläsning 5
1605-1630                            Föreläsning 6
1630-1655                            Föreläsning 7
1655-1800                            Mingel
1800                                    Middag

 

Fredag 17 september 2021

0800-0825                            Summering av föregående dag och dagens program
0825-0850                            Föreläsning 8
0850- 0915                           Föreläsning 9
0915-0940                            Föreläsning 10
0940-1005                            Kaffe
1005-1030                            Föreläsning 11
1030- 1055                           Föreläsning 12
1055-1120                            Föreläsning 13
1120-1145                            Föreläsning 14
1145-1200                            Avslutande tal
1200-1300                            Lunch