Brännskadevården under pandemin Ett globalt perspektiv - Laura Pompermaier

Hotbildernas 8 i Sverige - Peter A. Mattsson

Covid-19 Pandemin - Niclas Arvidsson

Framgångsfaktorer vid särskild sjukvårdsledning - Jenny Pettersson

Prehospitala traumatider - Denise Bäckström

Covid och trauma i Sverige - Denise Bäckström

Ett AI beslutsstöds inverkan på underoch övertriage samt mortalitet vid val av transportdestination för ambulanser - Anna Bakidou, Eva−Corina Caragounis, Magnus Hagiwara, Anders Jonsson, Bengt Arne Sjöqvist, Stefan Candefjord

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin 

Hjärnan & framtidens psykiatriska och psykologiska hotbilder - Cave Sinai

Introduktion dag 1

Totaltförsvarets sjukvårdssystem TFSS

Introduktion dag 2

Framtidens slagfält och skadepanorama - Ulf P. Arborelius

 

Rapport om Civilmilitär samverkansövningar

Rapport övning liv

Utvärdering av övning