Syfte och mål
Konferensen syftar till att samla svenska akademiker, forskare, strategiska, taktiska och operativa organisationer som är involverade i ämnesområdena civilförsvar, katastrof- och militärmedicin. Mötet erbjuder en tvärvetenskaplig plattform för forskare, praktiker och lärare att presentera och diskutera de senaste innovationerna, trenderna, samt praktiska utmaningar och lösningar som kan användas inom områdena civilförsvar och katastrofhantering. 

Mötet beräknas kunna genomföra fysiskt, men om det inte går på grund av rådande pandemin kommer det att kunna genomföras virtuellt. 

Teman och ämnen
Katastrofmedicin och pandemi: Aspekter av katastrof- och pandemihantering inom alla faser av katastrofer och områden som exempelvis prehospital och sjukhusvård, ledning, organisering, logistik, triage, farmaceutiska problem, utbildning, etc.

Militärmedicin: Aspekter av militärmedicin som exempelvis trauma, infektionssjukdomar, anestesiologi, CBRNe, preventivmedicin, etc.

Katastrofmedicin och det civila försvaret: Planer eller aktiviteter organiserade av frivillig-organisationer och civila myndigheter för att skydda befolkning och egendom i tider av katastrofer, kriser och krig.

Sponsors- och utställningsmöjligheter
Intresserade sponsorer och utställare är välkomna att kontakta konferensorganisationen genom att skicka in sin ansökan här.

Program
Konferensen kommer att hållas som ett lunch-lunch möte med start kl. 12:00 16 september 2021, och avslutas kl. 1300 med lunch 17 september 2021. Under båda dagarna, diskuteras de för Sverige viktiga ämnen såsom; Hotbildernas 10 topp i Sverige, Pandemihanteringen i Sverige, och totalförsvaret. Alla presentationer ges på svenska.

Konferenstid
kl 12:00, 16 september 2021 – kl 12:00, 17 september 2021 (lunch-lunch möte)

Konferenslokal
Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20, 413 90 Göteborg