Välkommen till Nationella Dricksvattenkonferensen 2021

26-27 oktober 2021 | Malmö | Clarion Hotel Malmö Live
 

Hållbar vattenförsörjning och implementeringen av det nya dricksvattendirektivet blir två av huvudpunkterna på årets nationella dricksvattenkonferens den 26–27 oktober. Efter en fysisk konferens i Skellefteå 2019 och en helt digital konferens förra året blir årets dricksvattenkonferens en hybrid som man antingen kan välja att följa på plats i Malmö eller via sin dator var man än befinner sig. 

Andra viktiga frågor som kommer att tas upp på konferensen är vad uppbyggnaden av civilt försvar innebär för dricksvattenbranschen och hur reservdelshållningen ska säkras i kris och krig.  

 


Under förmiddagen dag två kommer det att finnas tre parallella spår att välja mellan.

  • Spår 1 är en fördjupning om dricksvattendirektivet inklusive en paneldiskussion med de centrala myndigheter som blir mest berörda av det nya direktivet.
  • I spår 2 tar vi upp säkerhet med bland annat SUA-upphandling, säkerhetsskyddsanalys och säker digitalisering på agendan.
  • Spår 3 som handlar om beredningsteknik och dricksvattenkvalitet innehåller en presentation om byte av vattentäkt och hela fyra presentationer om nya vattenverk. Dessutom presenteras ett par aktuella SVU-projekt.

Vi hoppas att läget är sådant att så många som möjligt kan komma till konferensen i Malmö så att vi åter får träffas och umgås. 

Varmt välkommen!