Program
 

  26 oktober 

Moderator Dan Löfgren, Svenskt Vatten
   
10:00-12:00 Välkommen. Övergripande ämnen. 
  Välkommen till Dricksvattenkonferensen 2021
Birger Wallsten och Mats Engdahl, Svenskt Vatten

 
  Välkommen till Malmö - VA SYD och Sydvatten
Joel Olthed, Förbundsdirektör VA SYD och Kenneth M Persson, Forskningschef Sydvatten AB

 
  2020 års dricksvattenutredning - om införandet av dricksvattendirektivet i Sverige
Anders Bengtsson, Särskild utredare

 
  Vad innebär uppbyggnaden av civilt försvar för dricksvatten?
Andreas Hagelin, Livsmedelsverket
 
  Därför ska VA bidra till ett vattensmart samhälle - om hållbar vattenanvändning
Sofia Barré, Kommunikationschef Svenskt Vatten, Mattias Leijon, Laholmsbuktens VA, Sandra Nordström, Sydvatten
   
12:00-13:00 Lunch
   
13:00-15:00 Driftfrågor
  Supermätpunkten - om att flytta gränser & mäta dricksvattenkvalitet online
Sandy Chan, Sydvatten och Josefin Barup, VA SYD

 
  Hur hanterar man en hygienisk störning?
Sandra Strandh, Livsmedelsverket

Henrik Wester och Fredrik Liedholm, Kristianstads kommun
 
  Reservkraft som klarar hela vattenverket
Göran Vikergård och Charlotta Magnergård, Mälarenergi

 
  Drivmedelsplanering för reservkraft - Uthållighet och hållbarhet
Tony Abaji och Fredrik Müller-Hansen, Energimyndigheten 
   
15:05-18:00 Studiebesök Föranmälan krävs
  Ringsjöverket - ett vattenverk i förändring (FYSISKT)
  Upplev Kretseum - VA SYDs pedagogiska satsning (FYSISKT)
  Testbäddar utvecklar framtidens lösningar för vattenbranschen (DIGITALT)
Markus Fröjd, Sweden Water Research och Esmeralda Frihammar, VA SYD 
   
19:00-23:00 Konferensmiddag
   

  27 oktober 

   
08:30-12:00 Spår 1 - Dricksvattendirektivet
  Moderator Dan Löfgren, Svenskt Vatten
   
  Införandet av nya dricksvatten direktivet, förslag från 2020 års dricksvattenutredning
Sofia Lyth, Huvudsekreterare

 
  Ett par medlemmars förhoppning och farhågor beträffande det nya dricksvattendirektivet
Jenny Forsberg, Marks kommun, Bertil Lustig, Uppsala Vatten

 
  Fortsatt hantering av utredningens betänkande
Anders Wannberg, Näringsdepartementet

 
  Kartläggning av PFAS i dricksvatten/PFAS rättegången i Uppsala
Sandra Strand, Livsmedelverket och Bertil Lustig, Uppsala Vatten

 
  Panelsamtal med berörda centrala myndigheter
Sandra Strandh, Livsmedelsverket
Henrik Gustafsson, Havs och vattenmyndigheten
Madeleine Hjortsberg, Boverket
Jenny McCarthy, SGU
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
   
  Spår 2 - Säkerhet
  Moderator Birger Wallsten, Svenskt Vatten
   
  Hur säkrar vi digitaliseringen?
Erik Johansson, Konsult Managementdoctors

 
  Informationssäkerhet - sekretess
Magdalena Frykstrand, Jurist Livsmedelsverket

 
  Hur lyckas man med sin säkerhetsskyddsanalys?
Helena Hallagård, Säkerhetschef Kretslopp och Vatten Göteborgs stad

 
  SUA upphandling - när och hur?
Hanna Lundqvist, Advokat - Senior Associate. Lindahl

 
  Arbetet med Svenskt Vattens säkerhetshandbok och säkerheten i VASS
Camilla Palmér, Konsult och Annika Carlsson, Svenskt Vatten

 
   
  Spår 3 - Beredningsteknik och dricksvattenkvalitet
  Moderator Daniel Hellström, Norrvatten
   
  Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år? (SVU-projekt)
Kenneth M Persson, Sydvatten AB

 
  Klimatreducerad betong (SVU-projekt)
Elisabeth Helsing, RISE

 
  Byte av vattentäkt
Kristofer Hägg, Sydvatten

 
  Bygga nytt vattenverk - fyra nya vattenverk under planering
David Heldt, Norrvatten
Malin Dahlstedt, Trollhättan
Toini Sjöqvist, Karlshamn
Maria Hellblom, Östersund

 
  Paneldiskussion kring att bygga nytt vattenverk
   
12:00-13:00 Lunch
   
13:00-15:00 Säker och hållbar dricksvattenförsörjning
  Moderator Dan Löfgren, Svenskt Vatten
   
  Standarder som ett effektivt arbetsverktyg och hur du kan påverka innehållet i standarder
Emma Risén, SIS

 
  Förstärkt reservdelshållning i kris och krig
Maria Khalili, Livsmedelsverket

 
  Vikten av hygienutbildning
Mats Strand, Norconsult AB

 
  Hållbarhet från täkt till kran
Jenny Åström, Sydvatten

 
  Samtal kring hållbar dricksvattenförsörjning
   
  Avslutning
  Nästa dricksvattenkonferens - Välkommen till Gotland
Susanne Bjergegaard Pettersson, Region Gotland
   
15:00- Fika


Med reservation för ändringar.