Svenskt Vattens bokningsvillkor

Anmälan deltagande

Anmälan sker via webbformulär senast sista anmälningsdag, 19 oktober. Svenskt Vatten har rätt att neka oanmälda deltagare vid deltagande och uppkoppling till konferensen.

Anmälan monterbokning

Monterbokningen sker via webbformulär senast sista anmälningsdag, 19 oktober. 

Bekräftelse

Direkt efter avslutad anmälan skickas en bekräftelse via e-post till den angivna e-postadressen i anmälan. Om du valt att delta digitalt kommer det att skickas en länk för att koppla upp sig till den digitala plattformen en arbetsdag innan konferensen. Denna länk är personlig och får inte skickas vidare.

Avbokning av deltagande

Eventuell avbokning skickas skriftligen till svensktvatten@travelteam.se senast den 30 augusti.
Återbetalning av erlagd avgift sker med avdrag för 500 kr i avbokningsavgift t.om den 30 augusti.
Tyvärr kan inga återbetalningar göras vid avbokning efter detta datum.

Avbokningskostnad för kost och logi följer konferensanläggningens avbokningsregler.

Anmälan kan överlåtas till annan person inom samma organisation utan kostnad, men ska anmälas i förväg.

Avbokning av monterbokning

Anmälan är bindande.
Ingen återbetalning sker efter godkänd anmälan.

Pris

Observera att kostnaden är per person. Önskar flera personer från samma organisation följa konferensen ska det antal som vill följa konferensen anmäla sig. Kostnaden utgår per person om inget annat överenskommits med Svenskt Vatten. 

Svenskt Vatten är en medlemsorganisation med tre priskategorier. Vid anmälan anger du om du är medlem (dvs kommun/VA-bolag), Företagspartner (konsult/företag) eller tillhör ”Övriga” (dvs inte har någon typ av medlemskap hos Svenskt Vatten). Skulle du angivit fel priskategori förbehåller vi oss rätten att korrigera detta vid fakturering.

Är jag medlem? Klicka här för lista

Är jag företagspartner? Klicka här för lista

I avgiften ingår dokumentation, om inget annat anges. Kostnader tillkommer för måltider och ev. logi. Moms tillkommer på samtliga priser. Evenemanget faktureras i samband med start. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Betalning

Betalning sker med faktura via betallösningen Arvato eller säker kortbetalning genom betalningstjänsten PayEx. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.
Vid felaktigt angiven fakturaadress debiteras 220 SEK för adressändring och omsändning av faktura.

Vid ändring av bokning som genererar en ny faktura debiteras en ändringsavgift på 76 SEK.

Betalningsvillkor via faktura är 30 dagar med tillkommande faktureringsavgift à 60 SEK per faktura/påminnelse.
Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt lag.

Inställt evenemang

I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in ett aviserat evenemang senast 14 dagar före start. Detta gäller även om föreläsare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställt evenemang och tillämpar i övrigt köpslagen.

Vi ansvarar ej för de fall då evenemanget hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Rättigheter

Svenskt Vatten äger rättigheterna till konferensen och ljud- och eller bildupptagning får inte göras. 

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Svenskt Vattens Integritetspolicy. 

Kontakt

Travel Team administrerar Nationella Dricksvattenkonferensen 2021 och eventuella ändringar/avbokningar och frågor sker skriftligen till svensktvatten@travelteam.se.

Ovanstående priser är angivna exklusive moms.