Vad?

Digitaliseringen påverkar bland annat företagens förutsättningar och utveckling, hur och var vi arbetar, hur välfärden kommer att se ut i framtiden, hur vi umgås, lär, upplever, interagerar med andra människor och vår demokrati. Utvecklingen drivs av människor, genom forskningen, de globala värdekedjorna, hur vi handlar, våra beteenden och men snart också av Artificiell Intelligens (AI). Tema Digitalisering syftar till att ge den breda bilden av digitaliseringen på alla nivåer. Medverkar gör alltifrån Peter Eriksson, minister med ansvar för digitalisering, till myndigheter som Tillväxtverket, Skolverket, Digitaliseringsrådet och Bredbandsrådet, forskare, företag och exempel i framkant från offentliga verksamheter. Tema Digitalisering är en kostnadsfri konferens, men den som anmäler sig och inte dyker upp på konferensen kommer att få betala en no-show avgift.

Varför?

Jönköpings län brottas med många framtidsutmaningar som handlar om exempelvis demografi, kompetensbrist, formell kompetensnivå, globalisering, näringslivsutveckling och innovation. Flera av dessa påverkar varandra, möjligheten till välfärdstjänster och de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt och utveckling. För att kunna möta dessa utmaningar och gemensamt skapa lösningar som bidrar till långsiktig utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län behöver vi tillsammans dra nytta av och skapa förutsättningar för digitaliseringen och säkerställa att den utvecklas på ett, för Jönköpings län och våra invånare, gynnsamt sätt.

Vem?

Dagen vänder sig primärt till beslutsfattare på olika nivåer inom näringslivet och det offentliga men också till dig som är intresserad av eller arbetar med digitalisering och dess förutsättningar på olika sätt. Samhällsutvecklingen drivs av olika förändringsfaktorer och digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. I Region Jönköpings län arbetar man med digitalisering på många olika sätt, främst genom att bidra med medel till forskning men också genom att bland annat skapa mötesplatser och visa på exempel. Tema Digitalisering är en dag som fokuserar på digitaliseringen som pågår inom näringslivet och i det offentliga men också inspirerande verksamhetsnära exempel.
Anmäl dig nu. 

Sista anmälningsdag 22/8

Några av föreläsarna

Peter Eriksson
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
Fredrik Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt, föreläsare och rådgivare
Peter Eriksson
Bo Dahlbom, IT-professor Göteborgs Universitet