Tid Aktivitet Föreläsare
9.00-9.30 Registrering och fika -
9.30-9.35 Konferensen öppnar Moderator
9.35-10.00 Den digitala revolutionen Bo Dahlbom
10.00-10.30 Smart industri Gunilla Thorstensson
10.30-11.00 Smart city - en hållbar samhällsutveckling Christian Wictorin
11.00-11.10 SMOT - Konsert Gabriella Bergman
11.10-11.25 Mingelfika -
11.25-12.00 Seminarieblock A Se seminarier
12.10-12.55 Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter Peter Eriksson
12.55-14.00 Lunch -
14.00-14.35 Seminarieblock B Se seminarier
14.45-15.20 Seminarieblock C Se seminarier
15.30-15.50 Öppna nätbarometern Leo Safford
15.50-16.45 En värld i förändring Fredrik Reinfeldt
16.45 Konferensen avslutas Moderator