Header föreläsare

Peter Eriksson
Föreläsningens titel: Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter

Bördig från Tranås, med erfarenhet från kommun-, riks- och EU-politiken arbetar han idag för att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig som digitaliseringsminister. Med ansvar för allt från reglering av IT och elektronisk kommunikation, nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning, tillgång till bredband och digital infrastruktur, samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning pratar han om hur vi ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Fredrik Reinfeldt
Föreläsningens titel: En värld i förändring

Fredrik Reinfeldt, tidigare Sveriges statsminister, är idag verksam som föreläsare och rådgivare både nationelt och internationellt.
Sverige som land behöver vara konkurrenskraftigt på många områden. Få saker kommer att få så stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft mot omvärlden som teknologi och digitaliseringen. 
Hur ser de nya förutsättningarna ut och vad kan vi förvänta oss framöver?
Christian Wictorin
Föreläsningens titel: Smart-city - en hållbar samhällsutveckling

Christian Wictorin är Smart city-expert och dessutom försäljningschef på IP-Only för IoT-lösningar.
Christian har gedigen erfarenhet av affärsutveckling inom såväl digitalisering, telekom som infrastruktur för bredband. Utifrån sin bakgrund bidrar Christian med perspektiv på hur ekosystemen växer fram och vad som krävs för att bäst kunna nyttja digitaliseringen ur ett hållbart smarta samhället perspektiv.
Bo Dahlbom
Föreläsningens titel: Den digitala revolutionen

Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, digitala plattformar, delningsekonomi, internet of things, big data, artificiell intelligens, nya aktörer och nya affärsmodeller. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men hur fort går förändringen och hur omfattande blir den? Hur möter vi alla utmaningar, hur blir digitaliseringen ett verktyg i regionens utveckling?

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är IT-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till svenska regeringar i IT-politiska frågor. Besök honom gärna på bodahlbom.se.
Gunilla Thorstensson
Föreläsningens titel: Smart industri

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor. Tillväxtverket arbetar med fem uppdrag inom Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för industrin: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens.
Leo Safford
Föreläsningens titel: Öppna nät-barometern – Com Hems arbete med att framtidssäkra och säkerställa god kvalitet i Sveriges öppna fibernät

Leo Safford är produktchef på Com Hem,en av Sveriges ledande leverantörer av tv, höghastighetsbredband och telefoni. Com Hems förhoppning är att med Öppna Nät-Barometern tydliggöra de utmaningar som finns inom branschen och kunna visa på behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad affärsmodell, driftprocess och nätdesign.