AnIva 2020, Scandic Triangeln
Malmö 23-24/4

Den 23-24 april erbjuder vi dig som sjuksköterska ytterligare ett utbildningstillfälle. Arrangör Riksföreningen AnIva.