Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna,
lärarna, samhället och framtiden


Matematikbiennalen 2022 blir den 22:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige.

Under två dagar fyllda av seminarier, utställningar och workshops ges möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet  samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag efter den första kongressdagen.

 Save the date | 31 mars-1 april 2022