LÄMNA IN BIDRAG


Matematikbiennalens syfte är att lärare ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra. Till Matematikbiennalen finns möjlighet att skicka in bidrag till:
* Föreläsning
* Workshop
* Idéutställning

Intresseanmälan för bidrag kan skickas via webformulär som öppnas här under mars/april. Under oktober/november meddelas besked om bidrag som antagits.

Mer information kommer uppdateras här löpande.