UTSTÄLLARE


Om du är intresserad av att vara utställare vänligen kontakta:
Krister Andersson, Umeå Congress
E-post: krister@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35