Välkomna till Nationella HFS-konferensen 2023

Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa?
Genom omställning till ”Nära vård"
Genom samverkan med civilsamhället
Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen.

Anmälan är nu stängd - kontakta konferenkoordinator Karin Wigerud för frågor

karin.wigerud@vgregion.se

Konferensen hålls på Scandic Opalen i Göteborg och behöver du logi så bokar och betalar du det direkt med hotellet.

Kvällen den 20 september anordnar vi en middag i restaurangen på anläggningen och du anmäler dig till denna när du registrerar dig.

Konferensavgiften är 1900 kr exklusive moms och kommer att faktureras efter avslutat event.