Anmälan är nu stängd - kontakta konferenskoordinator Karin Wigerud för frågor

karin.wigerud@vgregion.se