För information kring anmälan och andra praktiska frågor kontakta konferenskoordinator Karin Wigerud;

karin.wigerud@vgregion.se eller 0735-763484