Viktig info:

Grunnet Covid-19 er vi dessverre nødt til ytterligere å utsette Industriens Motemesse til  23. -  24. mars 2022.


TESS er landsomfattende Teknisk Faghandel med lokalt langsiktig eierskap og fokus på kvalitet og miljø. Industriens Motemesse har vært arrangert av TESS siden 1998. Målsettingen for 2020 er å samle minst 120 utstillere, både nasjonale og internasjonale, innen segmentene 
Olje & Gas – Havbruk og Fiskeri – Offentlig sektor – Entreprenør – Industri.

Din møteplass for miljø og kvalitet!Industriens Motemesse 2020

Messen som samler leverandørindustrien. Underbygger FNs bærekraftsmål.

18.-19. mars 2020 inviterer TESS sentrale aktører i leverandørindustrien til Industriens Motemesse (IM). Sentralt for messen er budskapet om hvordan virksomheten kan bidra til FNs bærekraftsmål.

Kortreiste produkter med høy kvalitet som gir et så lite fotavtrykk som mulig er viktig. Flere av de 17 målene konkretiseres av TESS og kan bli til leverandørene både for dokumentasjon, emballasje, transport etc for å kunne se hvor det er et potensial for miljøforbedringer. 

For 17. gang arrangerer TESS Industriens Motemesse siden 1998, og for sjette gang holdes messen på Telenor Arena. Fortsatt er arrangementet Norges eneste spesialmesse for produkter til drift og vedlikehold med tilhørende tjenester for landbasert industri, offshore, offentlig sektor, fiskeri og havbruk.

NY REKORD?
Messen er svært populær blant sentrale aktører i leverandørindustrien. I fjor satte TESS rekord med 124 nasjonale og internasjonale utstillere, hvor mange allerede har meldt seg på neste års arrangement.
– At så mange inviterte utstillere ønsker å delta er vi veldig fornøyde med. Målet for 2020 er 120 utstillere, men en ny rekord ønskes også velkommen, forteller messesjef Eve Åshaug Jacobsen.

EFFEKTIVE MØTER
SpeedMatch er en intensiv og effektiv møteform, hvor partene har 10 minutter til disposisjon for å utveksle informasjon og ideer. Resultatet er ofte nye avtaler for utdypende informasjon. I møtene på Telenor Arena treffes eksperter på integrert forsyning, Partnershop, avtaler, systemer, e-handel og hydraulikk. Ekspertene kommer både fra utstillerne og fra TESS.

I tillegg til SpeedMatch er det åpent for dialog med fagfolk, nettverksbygging og sosialt samvær med kolleger mellom de faglige høydepunktene.

Blant de besøkende blir det som vanlig en god blanding av TESS-ansatte, TESS-ledere inkl. ledere fra våre utenlandske etableringer, beslutningstagere i ledende industribedrifter, et betydelig antall kunder av TESS.

For mer informasjon, ta kontakt med Eve Åshaug Jacobsen
Tlf:  32 84 40 45 
E-post: eve.jacobsen@tess.no

Fakta:
Industriens Motemesse

 • Norges eneste spesialmesse for drift- og vedlikeholdsprodukter med tilhørende tjenester for landbasert industri, offshore, shipping og havbruk.
 • Arrangert første gang i 1998 som ledd i en omfattende markering av TESS 30-års jubileum.
 • Tidligere arrangert både i Oslo og Bergen samt 2 ganger på Hurtigruten Trollfjord.
 • DVH-prisen deles ut “for kreativ produktutvikling og kostnadsreduksjoner for brukerne”.
 • Teller antall arbeidsplasser de besøkende representerer.
 • Faglig oppdatering for økt oppetid og økt fortjeneste.
 • IM-2017: 22. og 23. mars. Telenor Arena, Fornebu. 111 utstillere.
 • IM-2018: 27. - 29. september. Telenor Arena, Fornebu. 124 utstillere.

TESS

 • Profesjonelt Service Firma som har løst problemer for næringslivet siden 1968.
 • Fokus på kvalitet og miljø er en forutsetning for at TESS skal gi kunden
  trygghet og redusert miljøbelastning.
 • Hose Management, Slangekontrollsystem, et TESS Lean konsept.
 • TESS kan JIT, WEB handel, Partnering og “Lean” forsyningskonsepter som Partnershop, Partnerstock,
  RFID løsninger, TESSgate, TESS Uptime og ConTESS.
 • GSV: Godkjente slangeverksteder.
 • TESS slanger er mest solgt og mest utbredt.
 • TESS er alene større enn nr. 2, 3 og 4 til sammen.
 • Landsomfattende: Egne servicesentre mer enn 130 steder.
 • Partnershop hos kundene, et TESS Lean konsept
 • Kraftsentre for sveis. Størst i Norge på sveis.
 • Follow your customer er mottoet som har ført til etableringer i Aberdeen, Esbjerg, Frederikshavn, Houston, Singapore, Macaé (Brasil) og Gran Canaria.
 • Mer enn 1.000.000 ordre pr. år.
 • Mer enn 270.000 varenumre.
 • Egne divisjoner for stålslanger, sveising og subsea.
 • Ca. 1260 medarbeidere.
 • Ledelse og koordinering av bransjens største serviceprogram for slanger og tilhørende tjenester.
 • Kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001:2015. HMS-system i henhold til ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.
 • TESS er registrert navn og varemerke.
 • TESS er medlem av EDIS, NAHAD, ISA, NOSCA, BIG og Stiftelsen Tradebroker.
 • www.industrinett.no – E-handel og EDI. Alt på en faktura.
 • E-faktura: TESS leverer e-faktura iht offentlig standard m.fl.
 • Opplæring til bl.a. slangemestere ved TESS Academy.